แคคตัสยิมโน ออกดอก

แคคตัสยอดนิยม

ดอกของแคคตัสยิมโน

ถ้าพูดถึงชื่อแคคตัส ยิมโนคาไลเซียม (Gymnocalycium) หรือที่คนไทยเรียกติดปากกันสั้นๆว่า ‘ยิมโน’ นั้น เป็นอีกหนึ่งแคคตัสยอดนิยมกลุ่มหนึ่งที่มีผู้สนใจอยู่มากมายทั่วโลก และแน่นอนรวมทั้งคนไทย และโดยเฉพาะยินโนที่มีสีด่าง หรือ ยิมโนด่าง ยิ่งเป็นที่ต้องตา ต้องใจอีกด้วยเช่นกัน

แคคตัสยิมโน อาจถือได้ว่า เป็นไม้พื้นฐานที่คนไทยนิยมปลูก อาจเป็นเพราะให้ดอกที่ง่าย และมีความสวยงามในรูปทรงและหนามที่แหลมคม แต่ความท้าทายและน่าลุ้นอีกอย่างหนึ่งของแคคตัสยินโน นั่นคือ สีสรรที่อาจเกิดขึ้นมาได้ภายหลัง หลังจากที่ต้นเจริญเติบโตขึ้นมา

แคคตัสยิมโนคาไลเซียม

ดอกและหน่อของแคคตัสยิมโน

ยิมโนออกดอก

ดอกของยินโนคาไลเซียม สามารถบานและหุบได้หลายวัน และจะบานในช่วงบ่าย

วิธีปลูกยิมโนคาไลเซียม

วิธีการเพาะปลูก สามารถใช้ดินแคคตัสทั่วไป ปลูกในโรงเรือนจะทำให้การเจริญเติบโตที่ดีและเร็วกว่า แต่ถ้าไม่มีโรงเรือน ก็สามารถเพาะปลูกได้เช่นกัน ส่วนตัว ก็ไม่มีโรงเรือน แต่ก็สามารถเพาะปลูกจนได้ดอกให้ชื่นชมเช่นเดียวกัน แสงก็ปล่อยให้รับแสงทั้งวัน แต่อาจมีร่มเงาของบ้านที่บังบ้างในบางเวลา

วิธีขยายพันธ์ุยิมโนคาไลเซียม

หน่อของแคคตัสยิมโน

ยินโน สามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ง่าย ด้วยวิธีการแยกหน่อ แต่ถ้าต้องการจำนวนมากๆ ก็คงต้องใช้วิธีการเพาะจากเมล็ด เพราะให้ผลดี และต้นก็มีความแข็งแรงมาก


No comments

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

Powered by Blogger.