ยูโฟเบียสับปะรด

ไม้โขดน่าปลูก

ยูโฟเบีย จาโปนิกา

ยูโฟเบีย บางสายพันธุ์จะมีลักษณะภายนอกคล้ายกระบองเพชรหรือแคคตัส โดยปกติยูโฟเบีย ถ้ามีการฉีดขาดของกิ่งก้าน จะมีน้ำยางสีขาวซึ่งแตกต่างจากแคคตัส และลักษณะเด่นอีกอย่างคือ เป็นไม้โขด มีหัวคล้ายกับหัวมัน ยูโฟเบียบางสายพันธุ์ อาจไม่มีโขด ตัวอย่างเช่น ยูโฟเบียสลัดได เป็นต้น

ยูโฟเบียสับปะรด มีขื่อทางวิทยาศาสตร์ คือ Euphorbia Japonica บางคนอาจอ่านชื่อเป็น ยูโฟเบีย เจโปนิกาหรือยูโฟเบียจาโปนิก้า อ้อ อีกชื่อหนึ่งที่คนไทยเรียก คือ "ยูโฟเบียคนป่า"


วิธีปลูกยูโฟเบียสับปะรด (จาโปนิก้า)

ยูโฟเบีย จาโปนิกา

ไม้ที่ชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี สามารถนำเอาดินแคคตัสมาปลูกได้เช่นกัน เป็นไม้ชอบแดด ส่วนปุ๋ยสามารถใช้ปุ๋ยออสโมโค้ทได้ การรดน้ำ แนะนำให้รดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ให้ดูว่าดินแห้งหรือไม่ ถ้าแฉะมาก อาจทำให้ไม้เน่าได้  เป็นสายพันธุ์ที่แตกหน่อได้เก่ง ปกติ จะเกิดบริเวณข้างลำต้น

วิธีขยายพันธ์ยูโฟเบียสับปะรด 

สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตัดหน่อ และนำไปปักชำ ระหว่างการตัดให้รอให้แผลแห้ง และนำไปปลูก สำหรับส่วนผสมดินระหว่างการขยายพันธุ์ สามารถใช้พีชมอส ขุยมะพร้าวและทราย แค่นี้ ก็ช่วยให้ไม้ออกรากและเจริญเติบโตได้เร็วแล้วครับ

วิธีดูว่ายูโฟเบีย จาโปนิกา รอดหลังจากการตัดหน่อ ถ้าพบว่า เกิดยอดใหม่ แสดงว่า "รอด"

สายพันธุ์: ยูโฟเบีย (Euphorbia) 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts