รวมมิตรไม้สำหรับทำกราฟ

กราฟแคคตัสคืออะไร

Graft Cactusภาษาอังกฤษ เขียนว่า "Graft Cactus" หมายถึง วิธีที่จะช่วยให้แคคตัสหรือกระบองเพชร สามารถเจริญเติบโตได้เร็วกว่าปกติ เหมาะสำหรับการทำแคคตัสหัวสี หมายถึง แคคตัสที่ไม่มีสีเขียว ซึ่งไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เอง รวมทั้งไม้ด่าง ดังนั้น เราจะพบว่า ไม้กราฟส่วนใหญ่เป็นแคคตัสหัวสี


ลักษณะการกราฟแคคตัส มีลักษณะคล้ายกับกาฝาก ที่อาศัยดูดน้ำเลี้ยงของต้นไม้ที่ติดอยู่

การทำกราฟแคคตัส เป็นการนำต้นตอของไม้ที่มีความสามารถในการหาอาหารเก่ง มาเป็นต้นตอ จากนั้น ก็นำแคคตัสที่ต้องการ มาต่อ ในลักษณะให้เนื้อเยี่อทั้งสองสมานกัน เพื่อให้สามารถส่งต่ออาหารจากต้นตอไปยังแคคตัสที่อยู่ส่วนยอด

สำหรับเทคนิคในการทำกราฟแคคตัส ก็ขึ้นกับผู้ปลูกแต่ละท่าน  เท่าที่เห็น ก็จะมีหลักการไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือ อุปกรณ์ในกาตัดตอหรือแคคตัส "ควรทำความสะอาดให้ดี" เพราะอาจมีเชื่อโรคติดไปยังไม้ของเราได้ สำหรับการทำกราฟแคคตัส สามารถสรุปขั้นตอนพื้นฐานได้ดังนี้

ไม้กราฟ

วิธีการทำกราฟ

 1. นำต้นตอมาตัดส่วนหัว อาจตัดด้านข้างด้วย และควรเลือกต้นตอที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป
 2. จากนั้น นำแคคตัสที่ต้องการ มาตัดส่วนปลายออก ให้ถึงเนื้อเยี่อ 
 3. นำแคคตัสที่ต้องการ มาวางทาบบนต้นตอ
 4. ใช้สก๊อตเทปติดเพื่อไม่ให้แคคตัสเลื่อนหลุดก่อนเสมอ
 5. อาจติดซ้ำ เพื่อต้องการให้แน่นขึ้น 
 6. จากนั้นก็วางในที่ร่มๆ และอย่างให้แผลโดนน้ำ เพราะอาจทำให้เน่าได้
 7. รอสักประมาณสัก 1 สัปดาห์ และดูผลลัพธ์ 
 8. ถ้าแน่นดีแล้ว แนะนำให้แกะสก๊อตเทปออก
หลังจากต้นแคคตัสเจริญเติบโตตามต้องการแล้ว เราสามารถ "หัก" เพื่อนำมาปลูกลงดิน (กรณีไม่ใช่แคคตัสหัวสี) รอรากออก เพื่อนำไปขาย ขยายพันธุ์ หรือเพื่อเลี้ยงต่อไป บางท่านอาจเลี้ยงจนะกระทั่งแคคตัสนั้นออกดอกออกเมล็ดเลยก็มี

กราฟแคคตัส

ปัจจุบัน เราสามารถพบแคคตัสที่มีการทำกราฟ ได้แทบทุกสายพันธุ์ ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้แคคตัสเจริญเติบโตได้เร็ว จะได้สามารถนำไปขยายพันธุ์หรือขายต่อเป็นรายได้ ดังนั้น พ่อค้าแม่ค้าหรือคนทำธุรกิจเกี่ยวกับแคคตัส จึงนิยมทำกราฟแคคตัสมาก เพื่อให้ไม้เจริญเติบโตได้ทันขาย และโดยเฉพาะกับแคคตัสที่มีราคาแพงๆ

แคคตัสหัวสีที่พูดถึงข้างต้น ส่วนใหญ่ก็คือ ยิมโนหัวสี เท่าที่เห็น ก็มีสีเหลือง ส้ม แดง ชมพู ม่วง หรือยิมโนสีผสมเหลืองส้ม เป็นต้น

บทความนี้ ได้รวบรวมไม้สำหรับเป็นตอ เพื่อทำกราฟ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆ สามารถนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตของแคคตัสของเรา

ตอสำหรับกราฟแคคตัส

 • ตอแก้วมังกร
 • ตอบลู
 • ตอสามเหลี่ยม
 • ตอลูกผสม
 • ตอหนามดำ (ราคาค่อนข้างสูง)
 • ตอโอพันเทีย
 • ตอเซเรอุส
 • ตอคอนโดนางฟ้า
 • ตอเปอเรสเกีย

 จริงๆ แล้ว ต้นตอของการทำกราฟนั้น ไม่ได้มีการบังคับว่า จะต้องเป็นสายพันธุ์ดังกล่าวข้างต้น เราสามารถนำแคคตัสทั่วไป มาทำกราฟได้ ขอเพียงให้แน่ใจว่า เป็นต้นตอที่หาอาหารเก่งก็เพียงพอ

นอกจากนี้ เราอาจใช้ตอของไม้สายพันธุ์อื่นๆ ได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับความสามารถในการสรรหาตอ รวมทั้งราคาของต้นตอก็เป็นส่วนสำคัญ ใครมีตอสายพันธุ์ไหนที่สามารถแนะนำมาได้ ก็ยินดีนะครับ มาช่วยแบ่งปันความรู้ให้กันและกัน ดีกว่าเก็บไว้คนเดียว

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts