ไม้มงคล แค่ชื่อก็มีกุศล

ยอดต้นโกศลต้นโกศล นอกเหนือจากเป็นไม้มงคล เหตุเพราะชื่อใกล้เคียงกับคำว่า "กุศล" นอกจากนี้ ยังได้ชื่อว่า เป็นราชาแห่งไม้ใบ สาเหตุอาจเป็นเพราะความโดดเด่นของสีสรรของใบที่ดูแปลกตา ต้นโกศลสามารถปลูกเป็นไม้พุ่ม หรือถ้าปลูกให้เป็นต้น และมีอายุหลายปีจะได้ไม้ต้นที่สวยงามไม่แพ้กัน

ถ้าจะปลูกเพื่อความเป็นมงคล ควรปลูกต้นโกศลทางทิศตะวันออก และปลูกในวันอังคาร

วิธีปลูกต้นโกศล

สามารถปลูกได้ด้วยดินทั่วไป แต่ให้ดีควรปลูกด้วยดินก้ามปู เพราะมีสารอาหารที่พืชต้องการ เป็นไม้ชอบแดดเพื่อสังเคราะห์แสงให้สีสดใด การรดน้ำสามารถรดน้ำแบบวันเว้นวันได้ ระวังอย่าให้น้ำขัง

ต้นโกศล

วิธีขยายพันธุ์ต้นโกศล

ขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการปักชำ และการตอนกิ่ง นอกจากนี้ก็ยังมีการเพาะจากเมล็ด รวมทั้งการเสียบยอด