ต้นทิลแลนด์เซีย

สับปะรดอากาศ

ต้นทิลแลนด์เซียหนึ่งในสายพันธุ์ของสับปะรดสี แต่มีความมหัศจรรย์ที่แตกต่าง คือ ความเป็น "ต้นไม้อากาศ" ที่ไม่ต้องการวัสดุปลูก ขอแค่มี แสงแดด อากาศ น้ำ และขอแค่มีที่ยึดเกาะ ก็สามารถดำรงอยู่ได้แล้ว โดยต้นทิลแลนด์เซีย จะมีเพียงใบและราก เท่านั้น บางชนิดสามารถออกดอกได้ด้วย รากของต้นทิลแลนด์เซียจะทำหน้าที่ในการยึดเกาะสิ่งที่อยู่รอบตัวเท่านั้น ส่วนใบ ทำหน้าที่ดูดธาตุอาหารในอากาศ
ข้อควรทราบ ถ้าต้นทิลแลนด์เซียขาดน้ำเป็นเวลานานๆ ใบจะเหี่ยวแห้ง แต่ก็สามารถกลับมาเป็นปกติได้ เพียงแค่รดน้ำให้เท่านั้น


วิธีปลูกต้นทิลแลนด์เซีย

สามารถปลูกโดยการยึดเกาะกับสิ่งต่างๆ หรือบางคนก็นำต้นทิลแลนด์เซีย ไปปลูกในขวดโหลแก้ว ก็สวยงามดี จากนั้นก็รดน้ำบ้าง สัปดาห์ละ 1-3 ครั้ง ขึ้นกับสภาพอากาศ เป็นไม้ที่อึดและทน ไม่แพ้แคคตัส

วิธีการขยายพันธุ์ต้นทิลแลนด์เซีย

ขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการแยกต้นอ่อนจากต้นแม่


Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts