เพลี้ยแป้ง ศัตรูพืช

เส้นใยขาวๆ เกาะตามใต้ใบ

เพลี้ยแป้งศัตรูพืชที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของพืช นั่นคือ "เพลี้ยแป้ง" ซึ่งเป็นแมลงชนิดหนึ่ง มีสีขาว มีลักษณะลำตัวเป็นปล้อง รูปร่างค่อนข้างกลม มีขนาดเล็ก มี 6 ขาและสามารถเคลื่อนไปมาได้แต่ช้า ออกลูกเป็นไข่ ปกติจะสามารถพบเพลี้ยแป้งในต้นไม้ บริเวณยอดอ่อนหรือใบอ่อน และจะพบบริเวณหลังของใบไม้เป็นส่วนใหญ่

ผลกระทบจากเพลี้ยแป้ง

สามารถกัดกินพืชได้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะใบจากไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว ทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโต ใบเหลือง ใบร่วง และอาจทำให้ต้นไม้ตายได้

เพลี้้ยแป้งบนต้นมะกอกน้ำ

วิธีการกำจัดเพลี้ยแป้ง

โดยปกติ ถ้าเราปลูกต้นไม้ในบ้านในสวนขนาดเล็ก หรือแม้แต่ในกระถาง การกำจัดเพลี้ยแป้ง ก็อาจไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี เพราะอาจมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน รวมทั้งเด็กเล็ก ดังนั้น อาจเริ่มต้นในการกำจัดด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ คือ

  • เด็ดใบที่พบเพลี้ยแป้ง และนำไปทิ้งไกลๆ
  • ใช้น้ำฉีดเบาๆ เพื่อให้เพลี้ยแป้งหลุด และตกลงดิน 
  • ใช้นำผสมผงซักฟอกแบบเจือจาง และนำไปฉีด ความเป็นกรดของผงซักฟอก จะช่วยไล่เพลี้ยแป้ง

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts