ต้นขิงแดง

ดอกแดงสด ใบเขียวสดใส

ต้นขิงแดงขิงแดง เป็นไม้ดอกสีแดงสมชื่อ ให้ดอกบานนาน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับสวน ปลูกลงดินเป็นกลุ่มๆ ใบยาวเรียวสีเขียว สามารถปลูกเพื่อตัดดอกขายได้เหมือนไม้ดอกอื่นๆ  ขิงเป็นพืชตระกูลเดียวกับข่า มีลำต้นใต้ดิน เรียกว่า เหง้า ส่วนเหนือดินเรียกว่า กาบใบ มีขนาดต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร

ดอกออกปลายยอด กลีบดอกเรียงซ้อนกัน มีลักษณะคล้ายดอกกระเจียว สีแดงสดใส


วิธีปลูกต้นขิงแดง

สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน  ปลูกประดับสวนหรือริมทางเดิน บางโรงแรมก็เห็นมีการปลูกบริเวณใกล้สระน้ำ  เป็นไม้ชอบความชื้น และน้ำต้องไม่ขัง ส่วนปุ๋ยแนะนำให้ใส่ปุ๋ยคอก และควรระวังเรื่องความชื้น (อาจปลูกไม้ใหญ่คลุมอีกที)

ลำต้นและใบ ต้นขิงแดง

ต้นขิงแดงเป็นกอ


วิธีขยายพันธุ์ต้นขิงแดง

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วย ด้วยการแยกหน่อ เพราะเมื่อต้นขิงแดงโตเต็มที่ จะมีการขยายหน่อใต้ดินจำนวนมาก ทำให้สามารถแยกไปปลูกได้ และเจริญเติบโตได้ดีกว่า การเพาะเมล็ด เพราะต้นขิงแดงจะติดเมล็ดยากกว่า

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts