ต้นขิงแดง

ดอกแดงสด ใบเขียวสดใส

ต้นขิงแดงขิงแดง เป็นไม้ดอกสีแดงสมชื่อ ให้ดอกบานนาน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับสวน ปลูกลงดินเป็นกลุ่มๆ ใบยาวเรียวสีเขียว สามารถปลูกเพื่อตัดดอกขายได้เหมือนไม้ดอกอื่นๆ  ขิงเป็นพืชตระกูลเดียวกับข่า มีลำต้นใต้ดิน เรียกว่า เหง้า ส่วนเหนือดินเรียกว่า กาบใบ มีขนาดต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร

ดอกออกปลายยอด กลีบดอกเรียงซ้อนกัน มีลักษณะคล้ายดอกกระเจียว สีแดงสดใส


วิธีปลูกต้นขิงแดง

สามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพดิน  ปลูกประดับสวนหรือริมทางเดิน บางโรงแรมก็เห็นมีการปลูกบริเวณใกล้สระน้ำ  เป็นไม้ชอบความชื้น และน้ำต้องไม่ขัง ส่วนปุ๋ยแนะนำให้ใส่ปุ๋ยคอก และควรระวังเรื่องความชื้น (อาจปลูกไม้ใหญ่คลุมอีกที)

ลำต้นและใบ ต้นขิงแดง

ต้นขิงแดงเป็นกอ


วิธีขยายพันธุ์ต้นขิงแดง

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วย ด้วยการแยกหน่อ เพราะเมื่อต้นขิงแดงโตเต็มที่ จะมีการขยายหน่อใต้ดินจำนวนมาก ทำให้สามารถแยกไปปลูกได้ และเจริญเติบโตได้ดีกว่า การเพาะเมล็ด เพราะต้นขิงแดงจะติดเมล็ดยากกว่า

No comments

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

Powered by Blogger.