ต้นเตยด่าง

ไม้ประดับ ไม้ใบสวยงาม

ต้นเตยด่างต้นเตยด่าง เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง มีใบเรียวยาวปลายใบแหลม มีความโดดเด่นที่ใบ ที่มีขอบสีเขียว แต่ด้านในกลับมีสีเหลือง เจริญเติบโตเป็นกอ คล้ายต้นเตยหอม ถ้าสมบูรณ์มากๆ จะมีความสูงประมาณ 2 เมตร นิยมปลูกริมทางเดิน และคลุมดิน หรือจะปลูกลงกระถาง และนำมาประดับในบ้านก็ดูสวยงามดี


ดอกต้นเตยด่าง เมื่อต้นสมบูรณ์ จะออกดอกตามซอกใบ และดอกเป็นกระจุก และมีดอกเล็กๆ จำนวนมาก มีกลิ่นหอม 

วิธีปลูกต้นเตยด่าง

ปลูกในกระถาง สามารถปลูกได้ด้วยดินทั่วไป แต่แนะนำให้ปลูกด้วยดินผสมใบก้ามปู รองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับ ใส่ปุ๋ยคอก แค่นี้ต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้แล้ว แต่ถ้าปลูกลงดิน แนะนำให้ ขุดหลุมและใส่ปุ๋ยคอมผสมดิน และมะพร้าวสับ ก่อนลงปลูก

หลังจากปลูกไปนานๆ ต้นเตยด่าง จะออกรากอากาศเช่นเดียวต้นเตยทั่วไป ถ้าจะให้ดี คงต้องหาไม้ไผ่มาค้ำเพื่อไม่ให้ต้นล้ม เรียกว่าปลูกเหมือนการปลูกต้นเตยทั่วไปได้เลย

ใบของต้นเตยด่าง

วิธีขยายพันธุ์ต้นเตยด่าง

สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อเหมือนต้นเตยทั่วไป เวลาแยกหน่อ อาจพบรากอากาศ เวลาตัดให้ระวังรากขาดก็เพียงพอแล้ว

สามารถปลูกเป็นไม้ประดับแจกัน ปลูกริมบ่อน้ำ หรือจะปลูกในกระถางและวางในบ้านในตำแหน่งที่ต้องการ รวมทั้งสามารถปลูกเป็นไม้พุ่ม เพื่อประดับทางเดิน สามารถพบเห็นได้ในสวนของโรงแรม หรือสวนสาธารณะ

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts