ต้นมาร์กาเร็ต

By OneNeung - September 21, 2018

ไม้นอก ดอกสีม่วง ชอบความเย็น

ดอกของต้นมาร์กาเร็ตต้นมาร์กาเร็ต เป็นไม้ล้มลุก ความสูงประมาณ 1-2 ฟุต ต้นมีลักษณะเป็นพุ่ม แต่มีอายุนานหลายปี เป็นไม้ดอกที่มีความหมายดี คำว่า มากาเร็ต มีความหมายว่า ความจริงใจ รักแท้ ใบมีขนละเอียด ใบมีลักษณะแคบ เรียวแต่ยาว ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ดอกสีขาวม่วง

ต้นมาร์กาเร็ต เป็นไม้ชอบอากาศหนาว แต่สามารถปลูกได้ทุกภาค แต่ช่วงฤดูหนาว จะออกดอกได้ดีกว่าฤดูอื่นๆ 

ใบมีลักษณะเป็นใบเรียวยาว เป็นใบเดี่ยว ขอบใบหยัก คล้ายหอกและมีปลายแหลม  ดอกออกเป็นช่อ

วิธีปลูกต้นมาร์กาเร็ต

สามารถปลูกได้ด้วยดินร่วน ชอบอากาศหนาว การปลูกถ้าปลูกลงดินจะดีกว่า เพราะเป็นไม้ที่มีลำต้นเลื้อยตามพื้นดิน ถ้ากระถางเล็ก อาจทำให้ต้นมาร์กาเร็ตไม่สามารถเลื้อยได้ดี ทำให้การเจริญเติบโตอาจไม่เต็มที่ ส่วนปุ๋ยสามารถใช้ปุ๋ยคอกได้ดี

ต้นมาร์กาเร็ต

ดอกม่วงชมพูของต้นมาร์กาเร็ต

วิธีขยายพันธุ์ต้นมาร์กาเร็ต

สามารถขยายพันธุ์จากลำต้นที่เลื้อยไปตามพื้นดิน ที่ออกเป็นต้นใหม่ หรือสามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดก็ได้ด้วยเช่นกัน

  • Share:

You Might Also Like

0 comments

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

My Home My Gardening

Facebook

Total Pageviews

Recent Posts