ต้นยี่โถ

ไม้ดอก ไม้สมุนไพร

ต้นยี่โถ

ไม้พุ่ม และไม้ดอกที่มีใบเรียวสวยงาม ใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว หนาและแข็ง ดอกก็สวยมีหลากสีแล้วแต่สายพันธุ์ ต้นมีความสูงประมาณ 1 เมตร สามารถปลูกเป็นต้นไม้ริมทางเดินได้ ชอบแดด มีดอกสีสวยงาม แต่เป็นไม้ที่แฝงด้วยพิษจากยางของต้น อาจทำให้ระคายเคืองหรือเป็นแผลพุพองได้ เมล็ดของยี่โถก็มีพิษต่อหัวใจด้วยเช่นกัน

วิธีปลูกต้นยี่โถ

เน้นควรปลูกให้โดนแดดโดยตรง สามารถปลูกได้ด้วยดินร่วนทั่วไป

วิธีขยายพันธุ์ต้นยี่โถ

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง และปักชำ เรียกว่า ปลูกได้แทบทุกส่วนของต้น เป็นอีกไม้ที่เจริญเติบโตได้ดี

ใบและต้นยี่โถ

กอของต้นยี่โถ

ดอกยี่โถสีชมพู
ดอกยี่โถสายพันธุ์สีชมพูเข้ม

ประโยชน์ทางสมุนไพรของต้นยี่โถ

  • ใบ ช่วยรักษาโรคหัวใจ
  • ดอก แก้อักเสบ ปวดศีรษะ
  • ผล ช่วยขับปัสสาวะ

อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้ในทางสมุนไพร จำเป็นจะต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดเป็นพิษกับร่างกาย แทนที่จะเป็นคุณกับเป็นโทษได้

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts