ต้นสับปะรดสี

สวยงามที่ดอก แปลกที่ใบ

ต้นสับปะรดสีสัปปะรดสี ไม่ใช่ไม้ผล แต่เป็นไม้ใบที่มีความสวยงาม ใบเป็นกลีบแข็ง แผ่รอบๆ ต้น มีสีสรรที่แตกต่างจากต้นไม้ทั่วไป แถมยังมีดอกที่สวยงามแตกต่างไปแต่ละสายพันธุ์ด้วยเช่นกัน เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศ บราซิล สัปปะรดสีมีหลากหลายสายพันธุ์มาก แต่ละสายพันธุ์ ก็มีความสวยงามแตกต่างกันออกไป
การขยายพันธุ์สับปะรดสี  สามารถทำได้โดยการแยกหน่อ และการเพาะเมล็ด

วิธีปลูกต้นสับปะรดสี

วัสดุปลูกควรระบายน้ำได้ดี อย่างเช่นการใช้กากมะพร้าวสับเป็นส่วนผสม สับปะรดสีชอบความชื้น และแสงแดดที่ไม่แรงเกินไป แต่ในปัจจุบันประเทศไทยแดดที่ค่อนข้างแรงมาก ซึ่งอาจส่งผลทำให้ใบของต้นสับปะรดสีไหม้ได้ แนวทางแก้ไข อาจใช้อุปกรณ์ในการพรางแสงช่วย

การให้น้ำ ถ้าเป็นช่วงฤดูฝน อาจไม่จำเป็น หรือให้น้ำเพียงอาทิตย์ละครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาของฤดูฝนที่อาจเกิดขึ้นกับต้นสับปะรดสีค่อนข้างมาก คือ เชื้อรา เพราะลักษณะใบของต้นสับปะรดสีจะสามารถเก็บกับน้ำได้ค่อนข้างดี เชื้อรา จึงอาจขึ้นได้ง่าย ดังนั้น อาจจำเป็นจะต้องมีการพ่นยากันเชื้อราในบางช่วงเวลาด้วย

ดอกของสับปะรดสี

วิธีการขยายพันธุ์ต้นสับปะรดสี

ต้นสับปะรดสีในกระถาง

ต้นสับปะรดสีก้านไม้ขีด


โดยปกติหลังจากสับปะรดสีโตเต็มที่ จะมีการแตกหน่อบริเวณโคนด้านล่าง ถ้าต้องการแยกหน่อ สามารถใช้มีดตัดโคนด้านล่าง และนำไปปลูกต่อได้ แต่แนะนำให้รอแผลแห้งก่อน หรือทาด้วยด้วยปูนแดง หรืออาจใช้ยากันราทาก่อนปลูก

สำหรับการเพาะเมล็ด จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย นั่นคือ ข้อดี อาจได้ต้นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากต้นแม่และมีความสวยงามากกว่าต้นแม่ แต่ในทางกลับกัน ก็อาจได้ต้นสับปะรดสี ที่มีความสวยงามน้อยกว่าต้นแม่ก็เป็นไปได้เช่นกัน ดังนั้น การเพาะปลูกด้วยเมล็ด จึงเป็นอีกทางเลือกกรณีต้องการความแปลกใหม่ 


Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts