ต้นหูกระจง / แผ่บารมี

กลุ่ม: ไม้ต้น
ต้นหูกระจง

ไม้ยืนต้น อายุยืน โดยปกติปลูกไว้เพื่อใช้เนื้อไม้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ เติบโตได้เร็ว สามารถแตกกิ่งก้านเป็นชั้นๆ ดูสวยงามมาก แต่ละชั้นห่างประมาณ 50-100 เซนติเมตร เป็นไม้ผลัดใบ แต่ไม่มากนัก เป็นไม้ชอบน้ำ ที่เรียก หูกระจงเพราะใบมีลักษณะเล็กคล้ายตัวกระจง (น้องๆ ของกวาง)
คุณทราบไหมว่า ต้นหูกระจงเป็นต้นไม้มงคลเช่นกันในเรื่องของการเสริมบารมี อาจเป็นเพราะด้วยการแตกกิ่งก้านที่รวดเร็ว  ทำให้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แผ่บารมี นั่นเอง

ใบต้นหูกระจง
เพราะอย่างนี้ ถ้ามีการปลูกต้นหูกระจงใกล้ตัวบ้าน ก็ควรมีการตัดแต่งกิ่งไม่ให้ไปล้ำบ้านข้างเคียง และป้องกันปัญหาในฤดูฝนที่อาจมีลมแรงพักเอากิ่งของต้นหูกระจงตกไปบนหลังคาหรือบ้าน ทำให้เกิดความเสียหายได้
  • ดอกมีสีขาว คล้ายดอกกระถินณรงค์ เมล็ดคล้ายเมล็ดพุทรา 
  • เพาะพันธุ์โดยการใช้เมล็ด ปลูกง่าย โตวัย
  • ระดับความง่ายในการปลูก 4/5

เมล็ดต้นหูกระจง

ต้นกล้า ต้นหูกระจง

ต้นกล้า ต้นหูกระจง

วัสดุปลูกต้นหูกระจง

ปลูกในดินร่วนและระบายน้ำได้ดี ส่วนปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอื่นๆ ทั่วไป ส่วนกรณีที่ต้นหูกระจงใหญ่มากพอ เพียงแค่บำรุงและใส่ปุ๋ยคอกนานๆ ครั้งก็เพียงพอ

ไอเดียตกแต่งบ้าน

เนื่องจากเป็นไม้ใหญ่ ไม่แนะนำให้ปลูกภายในบริเวณบ้าน ยกเว้นแต่ที่บ้าน มีบริเวณที่มีพื้นที่กว้างมากๆ  เนื่องจากต้นหูกระจง เป็นไม้ที่มีรากลอย (อยู่เหนือดิน) และแผ่ออกไปทางข้างบริเวณรอบต้น ซึ่งอาจส่งผลทำให้พื้นบ้าน หรือกรณีปลูกใกล้รั้วบ้าน ก็อาจทำให้รั้วมีปัญหาได้

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts