ปลูกต้นไม้ทั้งที ขอให้กินได้ด้วย

ใครที่กำลังสนใจการปลูกต้นไม้ ปลูกผัก แต่ไม่ทราบว่า จะปลูกผักอย่างไร ไม่มีความรู้ บทความนี้จะมาแนะนำการปลูกผักแบบคนกรุง หรือปลูกผักในที่ที่จำกัดอย่างในกระถาง ไหนๆ แล้ว จะปลูกต้นไม้ ก็ขอให้ได้ประโยชน์ ปลอดสารพิษ รับประทานแบบสดๆ ได้ ไม่ต้องกลัวยาฆ่าแมลงแนะนำปลูกผักกาดขาว

ใครสนใจจะปลูกผักประเภทไหน ก็แล้วแต่ความชอบ แต่อยากแนะนำให้ลองปลูกผักกาดก่อน เพราะเป็นผักที่ปลูกง่าย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หรือถ้าจะเป็นต้นคะน้า ก็ได้เช่นกัน

วิธีการปลูกผักในกระถาง


ปลูกผักในกระถางแนะนำให้ซื้อเเมล็ดพันธุ์ที่เป็นซองสำเร็จรูปมาปลูก ราคาต่อซองก็ประมาณ 15-20 บาท  ก่อนปลูกลงกระถาง แนะนำให้นำไปเพาะต้นกล้าก่อน โดยใช้วัสดุที่อุ้มน้ำได้ดีอย่างเช่น ขุยมะพร้าวหรือดินที่มีความนุ่มมากๆ (ไม่ใช่ดินเหนียว)
 1. พอต้นกล้าออกใบจริง 2 ใบ แล้วแยกมาปลูกในกระถาง
 2. วัสดุในกระถาง ประกอบดวย
  1. กากมะพร้าวสับ รองก้นกระถาง
  2. ดิน 1 หรือ 2 ส่วน
  3. ปุ๋ยคอก 1 ส่วน
 3. ผสมข้อ 2 และ 3 เข้าด้วยกัน
 4. จากนั้นนำไปใส่ในกระถาง
 5. นำต้นกล้าที่เพาะมาใส่ในกระถาง โดยขุดเป็นหลุมก่อน ค่อยนำต้นกล้ามาวาง 
 6. จากนั้นกลบดินให้เหนือราก 
 7. ถ้าต้นโอนเอนไปมา แนะนำให้ใส่ดินสูงขึ้น
 8. รดน้ำ เช้า เย็น ให้ชุ่มถึงก้นกระถาง
รอดูผลงาน.. ไม่นานผักกาดขาวที่เพาะไว้ก็จะแตกใบเพิ่มขึ้น ใบใหญ่ขึ้น และถ้าใหญ่พอประมาณ สามารถตัดใบที่ใหญ่ๆ ไปทำอาหารได้เลย แนะนำว่า ไม่ควรตัดทั้งต้น เพราะสามารถออกใบใหม่ให้ได้หลายรอบ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

ผักในกระถางข้อควรระวังการปลูกผักหน้าฝน

ให้ระวังและตรวจสอบให้ดีกับเจ้าหอยทากที่มักมาแอบกินผักในเวลากลางคืน ดังนั้น การใส่กระถางและแขวนในที่สูง ก็ช่วยในการป้องกันได้ในระดับหนึ่ง  แต่ก็มีบางคนแนะนำว่า ให้ใส่เปลือกไข่ที่ทุบแบบหยาบๆ วางในบริเวณรอบข้าง สามารถป้องกันหอยทากได้ เพราะความคมของเปลือกไข่นั่นเอง

ผักกาดขาวที่ปลูก พร้อมรับประทาน


ทิปการปลูกผักในกระถาง


ปลูกผักร่วมกับต้นไม้อื่น


 • ผักบางประเภทขาดน้ำไม่ได้ เดี๋ยวแคระ เฉาตายได้ง่ายๆ  
 • ใส่ปุ๋ยคอกลงไปบ้าง อาจใส่อย่างน้อยเดือนละครั้ง
 • ผักส่วนใหญ่ สามารถปลูกแซมกับต้นไม้อื่นได้ เพราะรากไม่ลึก