ปุ๋ยคืออะไร และมีกี่ประเภท

เรื่องของปุ๋ย ปุ๋ย 

fertilizerถ้าพูดถึงการปลูกต้นไม้ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการใส่ปุ๋ย ซึ่งหมายถึงการให้อาหารกับต้นไม้เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ และให้ดอกออกผล แต่การให้ปุ๋ยหรือให้สารอาหารกับต้นไม้นั้น ก็มีวิธีการที่ให้แตกต่างกันตามประเภทของต้นไม้ และช่วงอายุของต้นไม้ ดังนั้น การเลือกให้สารอาหารกับต้นไม้ ก็ควรศึกษาให้ดู เพื่อให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

ปุ๋ยมีกี่ประเภท

ว่ากันตามวิชาการไปเลย สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. ปุ๋ยอินทรีย์
  เป็นปุ๋ยที่ผมมักใช้ในการปรับปรุงดิน และเพิ่มสารอาหารให้กับดิน เพราะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติดี และไม่มีสารเคมี เพราะกลัวเป็นมะเร็ง เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากรับประทานสารเคมี ปุ๋ยอินทรีย์แบ่งออกได้ 3 ประเภท
  1. ปุ๋ยคอก ส่วนใหญ่รู้จักกันในนามปุ๋ย ขี้วัว
  2. ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยที่เกิดจากการหมักเศษใบไม้ ใบหญ้า พืชต่างๆ
  3. ปุ๋ยพืชสด ได้แก่ การปลูกต้นถั่ว และไถกลบในขณะที่พืชยังสดๆ อยู่ โดยเฉพาะช่วงที่กำลังออกดอก ว่ากันว่าจะให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ดินอย่างมาก เป็นต้น
  ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ คือ
  เป็นปุ๋ยที่ให้สารอาหารแก่ต้นไม้ ได้ทุกประเภท แต่อาจได้ไม่ตรงกับความต้องการของต้นไม้

 2. ปุ๋ยเคมี
  แค่ชื่อก็ไม่น่าใช้เท่าไหร่แล้ว เป็นปุ๋ยที่ทำจาก ออินทรีย์สาร

  ข้อดีของปุ๋ยเคมี คือ
  สามารถเลือกสารอาหารให้ตรงกับความต้องการของต้นไม้ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ แต่ข้อเสียก็มีมาก นั่นคือ การที่เป็นสารเคมี และอาจเป็นอันตรายกับสุขภาพของสิ่งมีชีวิตอย่างเราๆ

 3. ปุ๋ยชีวภาพ
  ใช้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า จุลินทรีย์ มาช่วยในการสร้างสรรอาหารให้กับดินและต้นไม้

  ข้อดีของปุ๋ยชีวภาพ คือ
  เน้นเรื่องการปรับปรุงดิน หรือแก้ปัญหาดินโดยเฉพาะ แต่ปุ๋ยชีวภาพก็มีสารอาหารที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้เช่นเดียวกัน

 4. ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
  เป็นการผสมผสานข้อดีของ ปุ๋ยอินทรีย์และ ปุ๋ยชีวภาพ โดยการนำปุ๋ยอินทรีย์มาผสมผสานกับเชื้อจุลินทรีย์และจัดเก็บไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสม จึงสามารถนำไปใช้งานได้

  ข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ คือ
  เหมาะสำหรับการปรับปรุงดิน ให้สารอาหารแก่ต้นไม้ และสัตว์ที่อยู่ใต้ดิน  รวมทั้งช่วยกำจัดและต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นตัวที่ก่อโรคให้กับพืชได้

 นอกจากประเภทดังกล่างของปุ๋ยข้างต้นแล้ว เราอาจเห็นปุ๋ยอื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยรวมๆ น่าจะอยู่ในปุ่ยประเภทใด ประเภทหนึ่งดังกล่าวข้างต้น อย่างเช่น ปุ๋ยแกลบดำ เป็นต้น ซึ่งน่าจะจัดอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์ เพราะเป็นปุ๋ยที่ทำการเศษวัสดุทางการเกษตร นั่นก็คือ เปลือกของข้าว นั่นเอง

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts