ลิ้นมังกร ดูสายพันธุ์จากใบ

ไม้ฟอกอากาศยอดนิยม

ใบต้นลิ้นมังกร

ด้วยจุดเด่นของต้นลิ้นมังกรหลายประการ ทำให้ไม้ชนิดนี้เป็นที่นิยมปลูกกันมาก ไม่เฉพาะแต่ในประเทศไทย แต่รวมถึงต่างประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะคุณสมบัติในการฟอกอากาศในเวลากลางคืน

ชื่อเรียกต้นลิ้นมังกรภาษาอังกฤษ

  • Sansevieria
  • Snake Plant
  • Mother-in-law's Tongue
  • Saint George's sword  (ชื่อนี้ อาจไม่คุ้น)


สายพันธุ์ต้นลิ้นมังกร

เท่าที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต พบว่า สายพันธุ์ต้นลิ้นมังกร มีมากกว่า 100 ชนิด แต่อาจจะเพิ่มขึ้น ถ้ามีการพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยๆ แต่ละสายพันธุ์ ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป เช่น ลักษณะของใบ ใบเล็ก ใบใหญ่ ใบโค้งคอ นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของลายและสี ที่แตกต่างกัน บางชนิด ไม่มีลาย แต่ส่วนใหญ่มีลาย ส่วนสี บางชนิด ก็มีสีที่ขอบใบ เป็นต้น

ใบต้นลิ้นมังกร

บทความนี้ ได้ทำการรวบรวมสายพันธุ์ต้นลิ้นมังกร บางส่วนที่เป็นที่นิยมปลูกกันมาก โดยการนำเสนอในรูปแบบของ "ใบ" ว่า แต่ละชนิด จะมีหน้าตา สีสรร และขนาดแตกต่างกันอย่างไร และหวังว่า จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆ ที่กำลังสนใจ หรือต้องการเพิ่มเติมสายพันธุ์ต้นลิ้นมังกร

วีดีโอใบลิ้นมังกรหลายสายพันธุ์

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts