ต้นพุดพิชญา

ไม้ดอกที่ขาวที่สุด

ดอกพุดพิชญา

ในบรรดาดอกไม้ที่มีสีขาวแล้ว สายพันธุ์ต้นพุด น่าจะเป็นไม้ที่มีสีขาวถึงขาวที่สุด เรียกว่า "ขาวบริสุทธิ์" ซึ่งต้นพุดพิชญา มีชื่อทางท้องถิ่นว่า "Inda" ซึ่งมีความหมายว่า "ดอกไม้สีขาวบริสิทธิ์" ลองดูตัวอย่างจากภาพจะเห็นได้ชัดว่า ความขาว เป็นความขาวที่เรียกว่า โอโม้ เลย

ความเชื่อเกี่ยวกับต้นพุดพิชญา เชื่อว่า ถ้าใครปลูกต้นพุดพิชญา จะนำมาซึ่งบารมี ความเจริญมั่งคั่ง ช่วยให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้า ทราบอย่างนี้แล้ว มาลองศึกษาและวิธีปลูกกันเลย

ลักษณะของต้นพุดพิชญา

ดอกพุดพิชญา
  • ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ปลายใบแหลม
  • ดอก ออกเป็นช่อ อาจมีถึง 5-6 ดอก เกสรตรงกลาง ดูคล้ายมงกุฏ

วิธีปลูกต้นต้นพุดพิชญา

ไม้แดด สามารถปลูกกลางแดดได้เลย ไม่ชอบน้ำ สามารถทนแล้งได้ดี คนส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้รั้ว เพราะต้นพุดพิชญา เป็นไม้ที่มีลักษณะเป็นพุ่ม นอกจากนี้ ถ้าพื้นที่ไม่เพียงพอ สามารถปลูกลงในกระถางได้ และสมารถให้ดอกได้เช่นกัน

วิธีขยายพันธุ์ต้นพุดพิชญา

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีปักชำกิ่ง ซึ่งเป็นวิธีขยายพันธุ์ที่รวดเร็วมากที่สุด 

ประโยชน์ของต้นพุดพิชญา นอกเหนือจากปลูกเป็นไม้รั้ว ไม่ประดับแล้ว ยังมีการนำไปใช้ในการทำเป็น ชาชงดื่ม ซึ่งมีความเชื่อว่า สามารถเพิ่มอนุมูลอิสระ และช่วยระบบย่อย ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ศึกษาก่อนนำไปใช้

วีดีโอต้นพุดพิชญา

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts