แมมขนแมว

แคคตัสแมมแนวคิกคุ

แคคตัสแมมขนแมว

แมมขนแมว

แคคตัสไม้ตระกูลแมม ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับแมมขนแกะ ลำต้นมีลักษณะทรงกลม ปกคลุมด้วยขนสีขาวและหนามตะขอสีแดง ให้ดอกขนาดเล็ก สีชมพูหวาน ให้ดอกเก่ง สามารถให้ดอกมากกว่าครั้งละหนึ่งดอกในคราวเดียวกัน ดอกบานในตอนเช้า เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับประจำบ้าน หรือประจำโรงเรือน

แมมขนแมว มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Mammillaria Bocasana

วิธีปลูกแมมขนแมว

ดอกชมพู แมมขนแมว


แมมขนแมว

แมมมิลลาเรียขนแมว

ไม้ตระกูลแมมมิลลาเรีย มีขนาดเล็ก เป็นไม้ที่ชอบแดดมาก สามารถให้แดดตลอดวัน แต่ดินควรเป็นดินโปร่ง ระบายน้ำได้ดีเป็นพิเศษ ไม่ชอบดินชื้นแฉะ รดน้ำแล้ว ดินต้องแห้งได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการเจริญเติบโตจะเป็นในลักษณะฟอร์มกอ ให้น้ำเมื่อดินแห้งสนิทจริงๆ อาจให้น้ำเพียงสัปดาห์ละครั้ง


วิธีขยายพันธุ์แมมขนแมว

เนื่องจากแมมขนแมว เป็นไม้ที่ออกหน่อเก่ง การขยายพันธุ์ส่วนใหญ่จึงใช้วิธีแยกหน่อ ไปปักชำ แต่ถ้าต้องการขยายพันธุ์จำนวนมากๆ ในคราวเดียวกัน ก็สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะจากเมล็ดเช่นกัน

สายพันธุ์: แมมมิลลาเรีย (Mammillaria) 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts