มือใหม่หัดปลูก ตอน ให้ปุ๋ย

ปุ๋ย อาหารเสริมสำคัญของพืช

วิธีการให้ปุ๋ยพืช

ต้นไม้ไม่ว่าสายพันธุ์ ก็มีความต้องการของอาหารเสริมหรือที่เราเรียกว่า ปุ๋ย เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้ดี ถ้ารอให้ต้นไม้หาอาหารเอง อาจเจริญเติบโตได้ไม่ดีหรือโตช้า ทั้งนี้ จะขึ้นกับแหล่งของดินบริเวณนั้นๆ ไม้ที่มีการเพาะจากเมล็ด ในระยะแรกๆ ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย เหตุผลเพราะว่า ในเมล็ดมีอาหารของพืชเพียงพอ

วิธีการให้ปุ๋ยที่เหมาสม

โดยปกติเราสามารถให้ปุ๋ยได้ตลอดอาจเป็นอาทิตย์ละครั้ง หรือเดือนละครั้ง  แต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุด คือ ก่อนเวลา 10.00 น. ทั้งนี้ เพื่อให้ต้นไม้สามารถนำปุ๋ยที่เป็นสารอาหารไปใช้พร้อมกับการสังเคราะห์แสงที่ได้รับจากแสงแดด ส่วนวิธีการให้ปุ๋ยชนิดต่างๆ มีดังนี้
 • ปุ๋ยน้ำ
  ให้ละลายหรือเจือจางตามอัตราส่วนที่กำหนด จากนั้น ก็นำไปฉีดพ่นทางใบ
 • ปุ๋ยเกล็ด
  ให้ละลายน้ำก่อน จากนั้น จึงนำไปฉีดพ่นทางใบ จะได้ผลดีที่สุด
 • ปุ๋ยเม็ด
  ให้โรยบริเวณโคนต้นของต้นไม้ และรดน้ำตาม เพื่อให้สารอาหารละลาย


 ข้อควรระวังการให้ปุ๋ย

 • ไม่ควรใส่ปุ๋ย ช่วงฝนตก เพราะน้ำจะชะล้างสารอาหารออกไปหมด
 • ก่อนเข้าหน้าฝน (ประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม) แนะนำให้ใส่ปุ๋ยก่อนประมาณ 1 เดือน เพื่อให้พืชสะสมอาหาร เพราะไม้ส่วนใหญ่จะตัวในช่วงฤดูหนาว และต้นไม้มักจะเจริญเติบโตช้า (ฤดูหนาว อาจไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย)
 • การให้ปุ๋ยชนิดเม็ด แนะนำให้รดน้ำทันที เพราะน้ำจะช่วยเจือจางสารอาหารและนำพาไปสู่ราก
 • ระวังการให้ปุ๋ยสารเคมีชนิดเม็ด อย่าให้ติดค้างบริเวณใบหรือบริเวณยอดของพืช เพราะอาจทำให้บริเวณส่วนนั้น เสียหายหรือไหม้ได้
 • การให้ปุ๋ย อาจให้แต่น้อย ดีกว่าให้ปริมาณมากๆ ในครั้งเดียว 
นอกจากนี้ การให้ปุ๋ยที่เป็นสารเคมี สามารถใช้งานร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ได้ด้วย ทั้งนี้ เป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของปุ๋ยเคมีได้อีกทางหนึ่ง 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts