แมมที่ถูกใจของสาวๆ

แมมขนนกเหลือง

สำหรับแคคตัสที่ชื่อว่า "แมมขนนกเหลือง" เป็นสายพันธุ์ "แคคตัสยอดนิยม" ต้นหนึ่ง ลำต้นทรงกลมสีเขียว หนามสีเหลืองมีจำนวนหนามจำนวนมากต่อหนึ่งตุ่มหนาม ที่สำคัญคือสามารถออกดอกได้ตลอดปี ดอกออกบริเวณซอกระหว่างตุ่มหนาม


แมมขนนกเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Mammillaria schiedeana Ehrenb. ex Schltdl.  แต่ละสายพันธุ์ย่อย อาจมีสีของดอกที่แตกต่างกันออกไป เช่น สีขาวหรือชมพู


วิธีปลูกแมมขนนกเหลือง

แมมขนนกเหลือง

สามารถปลูกแมมขนนกเหลืองได้ดีบนกระถางขนาดเล็ก ดินก็สามารถใช้ดินแคคตัสทั่วไป ที่มีความโปร่งของดิน เพื่อให้น้ำระบายได้ดี ส่วนปุ๋ยนิยมใช้ปุ๋ยออสโมโค้ท ใส่แล้วอยู่ได้ยาวๆ 3-6 เดือนโดยไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยบ่อยๆ เป็นไม้ชอบแดด ไม่ค่อยชอบน้ำ ทนแล้งได้ดีมาก

วิธีขยายพันธุ์แมมขนนกเหลือง

นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะจากเมล็ด โดยเฉพาะพ่อค้า แม่ค้า เพราะจะให้ผลผลิตจำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด