สูตรดินปลูกกุหลาบ

กุหลาบ ไม้ดอกที่ขึ้นชื่อว่า โรแมนติกสุด

ปลูกกุหลาบผมเชื่อว่า มีคนจำนวนมากที่สนใจและอาจเคยซื้อต้นกุหลาบมาปลูก แรกๆ ก็เจริญเติบโตดี ให้ดอกหอมสวยงาม แต่นานๆ เข้า ต้นกุหลาบก็เกิดเหี่ยวเฉาและตายไป ไม่มีดอกให้ได้เชยชม ปัญหานี้ เกิดขึ้นได้กับทุกคน เพราะถ้ายังไม่เข้าใจธรรมชาติของกุหลาบ

ต้นกุหลาบชอบไม่ชอบอะไร

โดยปกติแล้ว ต้นไม้ทุกชนิดก็อาจมีความชอบที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันเช่นกัน ดังนั้น สำหรับผู้ที่สนใจจะเลี้ยงกุหลาบแล้ว เราควรจะทำความเข้าใจ "ความชอบ" ของกุหลาบกันก่อน

ความชอบ
  • ดินระบายน้ำได้ดี
  • ชอบความชื้น
  • ชอบแดด อย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง

ความไม่ชอบ
  • ไม่ชอบดินแฉะ
  • ไม่ชอบดินแน่นจนเกินไป (ดินแข็ง)

ส่วนผสมดินสำหรับปลูกกุหลาบ
  • ดินร่วน หรือดินใบก้ามปู
  • มะพร้าวสับ (สำคัญ เพราะช่วยให้มีโพรงอากาศมากขึ้น)
  • ปุ๋ยคอก (สารอาหารสำคัญของพืช)
อัตราส่วนก็คือ ดิน และปุ๋ยคอก อย่างละ 1 ส่วน ส่วนมะพร้าวสับ 2 ส่วน

ดอกกุหลาบสีส้มเหลือง


นอกจากนี้ เราคงสังเกตได้บ่อยว่า เวลาเราไปซื้อกุหลาบที่อยู่ในกระถาง ส่วนผสมอย่างหนึ่งที่ผู้ปลูกมักใส่ลงในกระถาง นั่นคือ แกลบดิบ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่มีราคาค่อนข้างถูกมาก ส่วนตัวแล้ว ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะแกลบดิบมีโอกาสที่น้ำจะขังได้ค่อนข้างมาก เพราะแกลบดิบ คือ เปลือกของเมล็ดข้าว ที่ได้จากการสีขาว มีลักษณะสีเหลืองอมน้ำตาล

การปลูกกุหลาบลงในกระถาง แนะนำว่า ต้องให้สารอาหารที่จำเป็นแก่กุหลาบด้วย และมีแสงแดดส่องถึง ห้ามปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ ทั้งนี้ ควรมีการตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้สามารถออกยอดใหม่ พร้อมกับดอกใหม่ๆ เช่นกัน


No comments

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

Powered by Blogger.