สูตรดินปลูกกุหลาบ

กุหลาบ ไม้ดอกที่ขึ้นชื่อว่า โรแมนติกสุด

ปลูกกุหลาบผมเชื่อว่า มีคนจำนวนมากที่สนใจและอาจเคยซื้อต้นกุหลาบมาปลูก แรกๆ ก็เจริญเติบโตดี ให้ดอกหอมสวยงาม แต่นานๆ เข้า ต้นกุหลาบก็เกิดเหี่ยวเฉาและตายไป ไม่มีดอกให้ได้เชยชม ปัญหานี้ เกิดขึ้นได้กับทุกคน เพราะถ้ายังไม่เข้าใจธรรมชาติของกุหลาบ


ต้นกุหลาบชอบไม่ชอบอะไร

โดยปกติแล้ว ต้นไม้ทุกชนิดก็อาจมีความชอบที่ใกล้เคียงกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันเช่นกัน ดังนั้น สำหรับผู้ที่สนใจจะเลี้ยงกุหลาบแล้ว เราควรจะทำความเข้าใจ "ความชอบ" ของกุหลาบกันก่อน

ความชอบ
  • ดินระบายน้ำได้ดี
  • ชอบความชื้น
  • ชอบแดด อย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง

ความไม่ชอบ
  • ไม่ชอบดินชื้นแฉะ
  • ไม่ชอบดินแน่นจนเกินไป (ดินแข็ง)

ส่วนผสมดินสำหรับปลูกกุหลาบ
  • ดินร่วน หรือดินใบก้ามปู
  • มะพร้าวสับ (สำคัญ เพราะช่วยให้มีโพรงอากาศมากขึ้น)
  • ปุ๋ยคอก (สารอาหารสำคัญของพืช)
อัตราส่วนก็คือ ดิน และปุ๋ยคอก อย่างละ 1 ส่วน ส่วนมะพร้าวสับ 2 ส่วน

ดอกกุหลาบสีส้มเหลือง

นอกจากนี้ เราคงสังเกตได้บ่อยว่า เวลาเราไปซื้อกุหลาบที่อยู่ในกระถาง ส่วนผสมอย่างหนึ่งที่ผู้ปลูกมักใส่ลงในกระถาง นั่นคือ แกลบดิบ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่มีราคาค่อนข้างถูกมาก ส่วนตัวแล้ว ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะแกลบดิบมีโอกาสที่น้ำจะขังได้ค่อนข้างมาก เพราะแกลบดิบ คือ เปลือกของเมล็ดข้าว ที่ได้จากการสีขาว มีลักษณะสีเหลืองอมน้ำตาล

การปลูกกุหลาบลงในกระถาง แนะนำว่า ต้องให้สารอาหารที่จำเป็นแก่กุหลาบด้วย และมีแสงแดดส่องถึง ห้ามปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ ทั้งนี้ ควรมีการตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้สามารถออกยอดใหม่ พร้อมกับดอกใหม่ๆ เช่นกัน

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts