ปุ๋ยคอกคืออะไร

ปุ๋ยคืออะไร

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยคือธาตุหรือสารอาหารที่ใช้สำหรับผสมลงดิน เพื่อเป็นอาหารให้กับพืช โดยสารอาหารหลักๆ ประกอบด้วย ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโฟตัสเซียม (K) ทั้งนี้ เพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยปุ๋ยคอก จะเป็นปุ๋ยอยู่ในกลุ่มของ ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยคอก คืออะไร

ปุ๋ยที่ได้จากการขับถ่ายของสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น วัวควาย เป็ดไก่ รวมทั้งหมู โดยปกติ ปุ๋ยคอกจะเป็นปุ๋ยที่นิยมใช้สำหรับชาวไร่ ชาวสวนผักและผลไม้ ถึงแม้ว่าตัวปุ๋ยคอกเอง จะมีปริมาณสารอาหาร NPK ต่ำก็ตาม และปุ๋ยคอกก็ยังมีประโยชน์ในส่วนอื่นๆ คือ ช่วยทำให้ดินโปร่งและร่วนซุยมากยิ่งขึ้น

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยมูลสัตว์

ถ้าจะให้เปรียบเทียบสารอาหารหรือปุ๋ยคอกที่ได้จากสัตว์ดังกล่าวข้างต้นว่า สัตว์ประเภทไหนให้ปุ๋ยและได้ปริมาณสารอาหารมากกว่ากัน เราสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
  1. ขี้เป็ดและไก่ - ให้ปริมาณสารอาหารมากสุด
  2. ขี้หมู - ให้ปริมาณสารอาหารระดับกลาง
  3. ขี้วัวและควาย - ให้ปริมาณสารอาหารน้อยสุด
ถ้าจะลองสรุปคร่าวๆ สัตว์เล็กอย่างเป็ดไก่ ปุ๋ยที่ได้จะมีปริมาณสารอาหารมากว่าสัตว์ใหญ่อย่างหมู วัวและควาย และเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่ผู้ปลูกต้นไม้ทุกคนควรทราบ นั่นคือ ปริมาณสารอาหารที่ได้จากปุ๋ยคอก ถ้าเป็นปุ๋ยใหม่ จะให้สารอาหารที่มากกว่าปุ๋ยเก่า ดังนั้น เวลาเลือกซื้อ ก็ควรสอบถามผู้ขายให้ดีก่อน

วิธีการเก็บรักษาปุ๋ยคอก

หลังจากได้มา แนะนำให้เก็บรักษาไว้ให้ดี อย่าให้โดนโดดและฝน เพราะสารอาหารอาจจะระเหยออกไปได้ ควรมีหลังคาหรือเก็บในที่มิดชิดพอสมควร


 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยคอก

ปุ๋ยคอกที่ได้จากแต่ละสถานที่ อาจมีความแตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้ ขึ้นกับอาหารที่สัตว์เหล่านั้นกินเข้าไป

คุณทราบหรือไม่ว่า ปุ๋ยคอกนอกเหนืกจากความนิยมในการนำไปใส่เพื่อปลูกผักและผลไม้แล้ว ยังสามารถนำไปใช้สำหรับไม้ขนาดเล็กอย่างแคคตัส (Cactus)ได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณสารอาหารสู้กับปุ๋ยเคมีอย่างออสโมโค้ทไม่ได้ก็ตาม แต่ก็มีประโยชน์ในเรื่องของความสามารถในการทำให้ดินโปร่งและร่วนซุยได้เช่นกัน เอาเป็นว่า เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับคนปลูกแคคตัส ก็แล้วกัน


 ข้อมูลเกี่ยวกับสารอาหาร NPK

  • ไนโตรเจน (N) สำหรับบำรุงใบ
  • ฟอสฟอรัส (P) สำหรับบำรุงลำต้น ดอกและผล
  • โฟตัสเซียม (K) สำหรับบำรุงราก

1 ความคิดเห็น

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts