ต้นหลิวจักรพรรดิ์

แค่ชื่อก็น่าปลูก

ต้นหลิวจักรพรรดิ์"ต้นหลิวจักรพรรดิ์" ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ต้นสนใบพาย" เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม่ว่าสนประเภทไหนก็ถือว่าเป็นไม้มงคล ใบมีความกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร ปลายใบมีลักษณะแหลม นอกจากนี้ยังมีต้นสนอีกหลายประเภทที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น ต้นสนใบพายใต้หวัน ต้นสนใบพายยอดแดง เป็นต้น


นอกจากนี้ ต้นหลิวจักรพรรดิ์ยังมีดอกให้เชยชมอีกด้วย ดอกมักออกตามง่ามใบ ออกเป็นช่อ ส่วนผลมีขนาดกลมขนาดประมาณ 7-9 มิลลิเมตร นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
ต้นหลิวจักรพรรดิ์ เป็นไม้มงคลที่เชื่อว่า ปลูกแล้วจะสามารถเสริมบารมีของผู้ปลูก

ยอดของต้นหลิวจักรพรรดิ์

ใบของต้นหลิว


 วิธีปลูกต้นหลิวจักรพรรดิ์

สามารถปลูกและเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน ระบายน้ำได้ดี เป็นไม้เลี้ยงง่าย ไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงมารบกวน สามารถนำต้นหลิวจักรพรรดิ์ไปทำเป็นไม้ดัดหรือบอไซได้ดีด้วยเช่นกัน เมื่อต้นยังมีขนาดไม่ใหญ่มาก สามารถนำมาปลูกลงในกระถางได้

ต้นหลิวจักรพรรดิ์ในกระถาง

วิธีขยายพันธุ์ต้นหลิวจักรพรรดิ์

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีกาปักชำ หรือเพาะจากเมล็ด

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts