ต้นบุหงาส่าหรี

ไม้ต้นขนาดเล็ก พุ่มโปร่ง ดอกช่อขาว

ดอกของต้นบุหงาส่าหรีด้วยชื่อที่มีความไพเราะ ประกอบกับช่อดอกสีขาวอันดูบริสุทธิ์ สวยงาม ทำให้ต้นบุหงาส่าหรี เป็นไม้ที่น่าสนใจไม่น้อย ใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปหอกยาวได้ 10-15 เซนติเมตร ดอก ออกเป็นช่อ ยาว 10-20 เซนติเมตร ดอกย่อยมีขนาดเล็ก ออกดอกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง เป็นไม้หอมในเวลากลางคืน หอมมากๆ  นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

ชื่อเรียกอื่นๆ ของต้นบุหงาส่าหรี  ได้แก่ บุหงาบาหลี และบุหงาแต่งงาน

วิธีปลูกต้นบุหงาส่าหรี

สามารถปลูกได้ดีด้วยดินร่วน ชอบความชื้น แต่ไม่ถึงกับแฉะ เป็นไม้ชอบแดด

ใบของต้นบุหงาส่าหรี

วิธีขยายพันธุ์ต้นบุหงาส่าหรี

นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำ หรือตอนกิ่ง

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts