ไม้เลื้อยไม้แดด ดอกสีม่วง

ดอกของต้นหัวใจสีม่วงต้นหัวใจสีม่วง เป็นไม้ที่เหมาะสำหรับการปลูกเป็นพืชคลุมดิน เป็นไม้ชอบแดด ปลูกเป็นกลุ่มเป็นกอดูสวยงามดี  ใบมีสีม่วงแต่ถ้าแดดรำไรใบอาจเปลี่ยนเป็นสีเขียว แถมลำต้นก็จะยืดยาวเพื่อหาแสง ลำต้นอวบน้ำ ดอกมีสีชมพูข นาดเล็กคล้ายรูปหัวใจ ออกบริเวณระหว่างกาบใบ มีกลีบดอก 3 กลับ

วิธีปลูกต้นหัวใจสีม่วง

สามารถปลูกลงกระถางหรือปลูกลงดินได้ แต่ต้องให้โดนแสงแดดแบบเต็มๆ ชอบดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี ส่วนปุ๋ยสามารถให้ปุ๋ยคอกได้ ชอบน้ำระดับปานกลาง รดน้ำวันละครั้งก็ได้

ใบต้นหัวใจสีม่วง

วิธีขยายพันธุ์ต้นหัวใจสีม่วง

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการปักชำยอด