ไม้ดอก กลิ่นหอม มีสีม่วง

ต้นบลูฮา ดอกสีม่วง

ไม้นอก จากประเทศบราซิล เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ไม่พุ่มที่มีดอกเป็นช่อ มีกลิ่นหอม สีม่วงกลางดอกมีสีขาว ขนาด 3-4 เซ็นติเมตร บานอยู่ได้หลายวัน ส่วนต้นสูงได้ถึง 90 เซ็นติเมตร นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งบ้าน หรือประดับสวน หรือไม้คลุมดิน ใบสีเขียวเข้ม รูปหอก เป็นไม้ชอบแดด

วิธีปลูกต้นบลูฮาวาย

สามารถปลูกได้ดีด้วยดินร่วน ปลูกลงกระถางหรือลงดิน เป็นไม้เจริญเติบโตได้เร็ว ชอบแสงแดด ควรตัดแต่งกิ่งบ่อยๆ เพื่อให้แตกยอด และเพื่อให้แตกดอกเพิ่มมากขึ้น

ลักษณะใบของต้นบลูฮาวาย

วิธีขยายพันธุ์ต้นบลูฮาวาย

ขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดหรือปักชำ