ต้นบลูฮาวาย

ไม้ดอก กลิ่นหอม มีสีม่วง

ต้นบลูฮา ดอกสีม่วง

ไม้นอก จากประเทศบราซิล เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ไม่พุ่มที่มีดอกเป็นช่อ มีกลิ่นหอม สีม่วงกลางดอกมีสีขาว ขนาด 3-4 เซนติเมตร บานอยู่ได้หลายวัน ส่วนต้นสูงได้ถึง 90 เซนติเมตร นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งบ้าน หรือประดับสวน หรือไม้คลุมดิน ใบสีเขียวเข้ม รูปหอก เป็นไม้ชอบแดด

วิธีปลูกต้นบลูฮาวาย

สามารถปลูกได้ดีด้วยดินร่วน ปลูกลงกระถางหรือลงดิน เป็นไม้เจริญเติบโตได้เร็ว ชอบแสงแดด ควรตัดแต่งกิ่งบ่อยๆ เพื่อให้แตกยอด และเพื่อให้แตกดอกเพิ่มมากขึ้น

ลักษณะใบของต้นบลูฮาวาย

วิธีขยายพันธุ์ต้นบลูฮาวาย

ขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดหรือปักชำ


Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts