ต้นเทียนหยด

ดอกเป็นช่อ สีม่วง

ไม้นอกมาจากประเทศในแถบอเมริกา เป็นไม้พุ่ม สูงได้ 1-3 เมตร มักแตกกิ่งก้านมากมาย มีหนามเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ และส่วนยอดของลำต้น ห้อยลงมาโดยมีความยาวประมาณ 5-10 เซ็นติเมตร ดอกมีสีม่วงขอบของดอกมีสีขาว มี 5 กลีบ ออกดอกได้ทั้งปี  ผลมีลักษณะเป็นพวง มีสีส้มขนาดเล็กประมาณ 1 เซ็นติเมตร ใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน

ต้นเทียนหยด


ต้นเทียนหยด มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ต้นฟองสมุทร นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นอื่นๆ อีก ได้แก่ สาวบ่อลด เทียนไข พวงม่วง เป็นต้น

สรรพคุณทางสมุนไพร

  • เมล็ด เป็นยาแก้ไขมาลาเรีย ยาเร่งคลอด
  • ใบสด ช่วยห้ามเลือด แก้บวมอักเสบ เป็นหนอง

ข้อควรระวัง ใบ ผล และเมล็ด ยังมีสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี ดังนั้น ควรใช้ตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้


ต้นเทียนหยด


วิธีปลูกต้นเทียนหยด

สามารถปลูกลงกระถางหรือปลูกลงดิน ต้นเทียนหยดชอบดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดี และเป็นไม้ชอบแดดเต็มวัน


วิธีขยายพันธุ์ต้นเทียนหยด

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ด การชำหรือการตอนกิ่ง

ต้นเทียนหยด ต้นเทียนหยด Reviewed by OneNeung on October 12, 2018 Rating: 5

No comments:

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

Powered by Blogger.