ต้นเทียนหยด

ดอกเป็นช่อ สีม่วง

ต้นเทียนหยดไม้นอกมาจากประเทศในแถบอเมริกา เป็นไม้พุ่ม สูงได้ 1-3 เมตร มักแตกกิ่งก้านมากมาย มีหนามเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ และส่วนยอดของลำต้น ห้อยลงมาโดยมีความยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร ดอกมีสีม่วงขอบของดอกมีสีขาว มี 5 กลีบ ออกดอกได้ทั้งปี  ผลมีลักษณะเป็นพวง มีสีส้มขนาดเล็กประมาณ 1 เซนติเมตร ใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันต้นเทียนหยด มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ต้นฟองสมุทร นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นอื่นๆ อีก ได้แก่ สาวบ่อลด เทียนไข พวงม่วง เป็นต้น

สรรพคุณทางสมุนไพร

  • เมล็ด เป็นยาแก้ไขมาลาเรีย ยาเร่งคลอด
  • ใบสด ช่วยห้ามเลือด แก้บวมอักเสบ เป็นหนอง

ข้อควรระวัง ใบ ผล และเมล็ด ยังมีสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี ดังนั้น ควรใช้ตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้


ต้นเทียนหยด


วิธีปลูกต้นเทียนหยด

สามารถปลูกลงกระถางหรือปลูกลงดิน ต้นเทียนหยดชอบดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดี และเป็นไม้ชอบแดดเต็มวัน


วิธีขยายพันธุ์ต้นเทียนหยด

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ด การชำหรือการตอนกิ่ง

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts