ต้นเบญจมาศ

ไม้ดอก ช่อดอกไม้

ดอกของต้นเบญจมาศต้นเบญจมาศ  มีสายพันธุ์มากถึง 1,000 สายพันธุ์ เป็นไม้ที่คนไทยรู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเป็นไม้ที่ใช้สำหรับทุกเทศกาล เป็นไม้เศรษฐกิจที่ต้องการตลอดปี ความสวยงามของต้นเบญจมาศ อยู่ที่ดอก ด้วยดอกที่มีขนาดใหญ่ มีสีเหลือง ขาว แดง หรือม่วง หลังจากการตัด ดอกก็สามารถอยู่ได้นาน สามารถปลูกได้ทั่วไป แต่จะให้ดีควรปลูกในที่สูงหรือที่ๆ มีอากาศหนาว

ดอกเบญจมาศ เป็นไม้ตัดดอก เป็นไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เป็นไม้ดอกที่มีการซื้อขายกันมากรองจาก ดอกกุหลาบวิธีปลูกต้นเบญจมาศ

สามารถปลูกได้ดีด้วยดินร่วน ผสมปุ๋ยคอก และแกลบ การปลูกควรมีไม้ค้ำต้น เพื่อให้ลำต้นแข็งแรงก่อน สามารถปลูกได้ทั้งกลางแจ้ง หรือจะปลูกลงกระถางเพื่อดูความสวยงามของดอกก็ได้เช่นกัน

ดอกตูมของต้นเบญจมาศ

วิธีขยายพันธุ์ต้นเบญจมาศ

สามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยวิธีการปักชำ เพียงแค่ตัดกิ่งขนาดยาว 5-10 เซนติเมตร ผึ่งให้แห้งก่อน เพื่อกันเชื้อรา จากนั้นแช่น้ำยาเร่งราก และนำไปปักลงดินได้เลย การปักชำจะให้ผลได้ดีและเร็วกว่าการปลูกด้วยเมล็ด นอกจากนี้ก็ยังขยายพันธุ์ได้ดีด้วยการแยกหน่อ หลังจากให้ดอกแล้ว

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts