ต้นผักตบชวา

วัชพืช ดอกสวยงาม

ผักตบชวา

ผักตบชวา ไม้นอก มีถิ่นกำเนิดในประเทศลุ่มน้ำอเมซอนประเทศบราซิล  ไม้น้ำที่เป็นพืชล้มลุกที่หลายๆ คนอาจมองว่าเป็นแค่ "วัชพืช" แต่คุณทราบหรือไม่วา ต้นผักตบชวา มีดอกที่สวยงาม ออกเป็นช่อ คล้ายดอกกล้วยไม้ ดอกสามารถอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์ ดังนั้น ถ้าจะปลูกในลักษณะเดียวกับ บัว ก็ถือว่า น่าสนใจมากเช่นกัน


ลักษณะของต้นผักตบชวา มีลำต้นสั้น ก้านใบกลม มีลักษณะอวบน้ำ แตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ำ มีไหล และเกิดเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล รากสามารถหยั่งลงดินได้ ถ้าน้ำตื้น เจริญเติบโตได้เร็วมาก

ใบและลำต้นของผักตบชวา


ดอกมีสีม่วง มี 6 กลีบ กลีบบนใหญ่ มีจุดสีเหลืองตรงกลาง ส่วนตัวเห็นว่ามีลักษณะคล้าย "หางนกยูง"

ถึงแม้ว่าปัจจุบัน จะถือว่า ต้นผักตบชวา เป็นวัชพืช ต้องกำจัด แต่ในความเป็นจริง ต้นผักตบชวา สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น  อาหารสัตว์ ทำปุ๋ย ผลิตเป็นของใช้ เป็นต้น  นอกจากนี้ประโยชน์ของต้นผักตบชวา คือ การช่วยบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วย

ต้นและดอกของผักตบชวา


วิธีปลูกต้นผักตบชวา

แทบอาจไม่ต้องแนะนำ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ต้นผักตบชวาสามารถปลูกในน้ำได้ โดยแทบไม่ต้องมีดิน สามารถเจริญเติบโตได้ในน้ำที่เรียกได้ว่า เกือบเน่า โดยเฉพาะน้ำที่มีส่วนประกอบของผงซักฟอก ซึ่งเป็นปุ๋ยอย่างดีของผักตบชวา

วิธีขยายพันธุ์ต้นผักตบชวา

สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกต้นอ่อนที่ปลายไหล หรือตัดต้นแยกจากกอของต้นผักตบชวาโดยตรง

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts