ดอกขาวหอม ใบเขียวสด

ดอกต้นแก้วแคระใบประยงค์ในบรรดาต้นแก้วสายพันธุ์ต่างๆ แล้ว ต้นแก้วแคระใบประยงค์เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจ เหตุผลดอกที่มีสีขาวสะอาด มีกลิ่มหอมอ่อนๆ สามารถปลูกในกระถางและนำไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้ ดอกมีขนาดประมาณ 2-3 เซ็นติเมตร ไม่เล็กจนเกินไป ใบมีสีเขียวสด ตัดกันสีขาวของดอกได้เป็นอย่างดี ใครชอบไม้หอม ต้นแก้วแคระใบประยงค์เป็นอีกไม้ดอกที่แนะนำ

ถึงแม้ว่าคนจะเรียกชื่อว่า ต้นแก้วแคระ แต่ต้นก็ไม่ได้แคระเหมือนแก้วแคระทั่วไป ส่วน มีคำต่อท้ายว่า "ใบประยงค์" เหตุเพราะว่า ลักษณะใบมีความคล้ายกัน


จุดเด่นของต้นแก้วแคระใบประยงค์ ก็คือดอกที่มีสีขาวสะอาด ดอกมีขนาดใหญ่ปานกลาง มีกลิ่นหอม ดอกออกเป็นช่อ แต่ละดอกอาจบานไม่พร้อมกัน


วิธีการปลูกต้นแก้วแคระใบประยงค์

สามารถปลูกได้ด้วยดินร่วน อย่างดินใบก้ามปู เพราะมีแร่ธาตุมาก ก่อนนำลงกระถางแนะนำให้รองกระถางด้วยกากมะพร้าวสับก่อน ส่วนปุ๋ยสามารถให้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยเคมีได้เช่นกัน

ต้นแก้วแคระใบประยงค์

ดอกของต้นแก้วแคระใบประยงค์


วิธีการขยายพันธุ์ต้นแก้วแคระใบประยงค์

สามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยการตอนกิ่ง เพราะจะได้ต้นที่เจริญเติบโตได้เร็ว ดอกก็จะออกเร็วเช่นกัน