ต้นส้มจี๊ด

ส้มจี๊ด จี๊ดสมชื่อ

ต้นส้มจี๊ด

ไม้ผลที่สามารถปลูกได้ทุกบ้าน "ส้มจี๊ด" พืชตระกูลส้ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ที่สามารถออกลูกเหมือนส้ม แต่มีขนาดเล็กกว่าส้มปกติ มีรสชาติเปรี้ยวแต่ไม่เท่ากับมะนาว บางคนมีการนำส้มจี๊ดมาใช้แทนมะนาว  ผลอ่อนมีสีเขียวเข้ม เมื่อสุกสีจะออกส้ม เช่นเดียวกับส้มทั่วไป ส้มจี๊ดถือเป็นไม้มงคลประเภทหนึ่ง

ประโยชน์ของส้มจี๊ด

นอกเหนือจากการนำส้มจี๊ด ใช้แทนมะนาว เพื่อประกอบอาหารแล้ว น้ำที่ได้จากการคั้นของส้มจี๊ต ยังมีสรรพคุณทางด้านยาได้อีก ส่วนตัว ก็คั้นน้ำจากส้มจี๊ด ดื่มแก้เจ็บคอ

วิธีปลูกต้นส้มจี๊ด

สามารถปลูกในกระถาง แต่ถ้าให้ดีควรปลูกลงดิน เพื่อให้ต้นส้มจี๊ด สามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่า ดินสามารถปลูกได้ด้วยดินร่วน ใส่ปุ๋ยคอก ส้มจี๊ดชอบแสงแดด อากาศร้อน ชอบน้ำแต่ไม่แฉะจนเกินไป ส่วนการดูแล ควรทำการตัดแต่งกิ่ง เพื่อให้แตกกิ่งมาก เพื่อจะได้ผลจำนวนมากขึ้นด้วย

ดอกของส้มจี๊ด


ดอกส้มจี๊ดบาน


ผลของต้นส้มจี๊ด

วิธีขยายพันธุ์ต้นส้มจี๊ด

สามารถขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยม ง่าย และได้ผลเร็วมากที่สุด นอกเหนือจากการติดตา หรือทาบกิ่ง ส่วนการเพาะปลูกด้วยเมล็ด ทำได้ แต่อาจใช้เวลานานเกินกว่าจะได้เห็นดอกเห็นผล

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts