ต้นโกสน

ไม้ใบหลากสี ชื่อเป็นมงคล

ต้นโกสนต้นโกสน เป็นไม้พุ่มขนาดกลางสามารถสูงได้ถึง 2 เมตร แต่คนส่วนใหญ่มักปลูกและตัดเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก คลุมเดินสูงประมาณ 1-2 ฟุต จุดเด่นขอต้นโกสน ก็คือใบที่มีหลากสี เป็นไม้ชอบแดด เพราะจะทำให้ใบมีสีสรรสดใส เป็นไม้ไทยโบราณชนิดหนึ่งที่มีการปลูกมานาน ตั้งแต่สมัย ร. 5 ปลูกในพระราชวัง เพราะเชื่อว่า จะช่วยให้ผู้ปลูกมีความร่มเย็นเป็นสุข

ใบของต้นโกสน มีหลากสี ได้แก่ สีเหลือง ส้ม แดง เขียว รวมทั้งสีน้ำตาล

โกสน เป็นไม้ที่มีการต้นชื่อเป็นชื่อต่างๆ มากมาย โดยดูจากลักษณะเด่นของสายพันธุ์ที่เปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น ศรีสง่า ศรีนวล แสงจันทร์ ขาวเกษม สายดาว สายรุ้ง เป็นต้น

ลักษณะลำต้นของต้นโกสน จะเป็นไม้เนื้อแข็ง แต่มีขนาดเล็ก ไม่ใหญ่เหมือนไม้ต้นทั่วไป ต้นสนต้นใหญ่ อาจไม่เห็นมากนัก ส่วนใหญ่จะเห็นปลูกเป็นพุ่มขนาดเล็ก

ลำต้นของต้นโกสน

ดอกของต้นโกสน จะเป็นช่อ ยาวได้ถึง 10-15 เซนติเมตร มีสีขาว ขนาดเล็ก เวลาดอกบานจะเห็นเกสรตัวผู้เป็นเส้นๆ ทรงกลมขนาดเล็ก ดูแปลกตา

วิธีปลูกต้นโกสน

สามารถปลูกได้ดีในกระถางและลงดิน แต่ควรปลูกและวางในที่แจ้ง มีแสงแดดส่องถึง เพราะถ้าปลูกในที่ร่ม ต้นจะเล็กและสีใบจะไม่เข้มสดใส ดินสามารถปลูกได้ด้วยดินทั่วร่วนทั่วไป  ส่วนปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยคอกเป็นหลัก อาจผสมกับแกลบดำและขี้เถ้าแกลบบางส่วน แค่นี้ ก็สามารถทำให้ต้นโกสนเจริญเติบโตได้

ต้นโกสน ทรงสูง

ต้นโกสน ปลูกลงดิน

วิธีขยายพันธุ์ต้นโกสน

สามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยวิธีการปักชำ หรือตอนกิ่ง  เนื่องจากขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว และมีจำนวนมาก

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts