ปุ๋ยละลายช้า ออสโมโค้ท

ทำความรู้จักปุ๋ยละลายช้า

ปุ๋ยออสโมโค้ทปุ๋ยได้ขึ้นชื่อว่า เป็นอาหารของพืชที่สำคัญที่ขาดเสียมิได้ โดยเฉพาะการปลูกพืชในกระถาง โดยปกติการใส่ปุ๋ยจะใส่เดือนละ 1 ครั้ง หรือบางครั้งก็ 2 เดือนครั้ง แต่จะดีไหม ถ้าเราสามารถใส่ปุ๋ยได้ครั้งเดียว แต่อยู่ในนาน 3-6 เดือน แถมยังสามารถให้อาหารแก่พืชอย่างต่อเนื่อง


ปุ๋ยละลายช้าคือ ปุ๋ยออสโมโค้ท ที่มีลักษณะเม็ดเช่นเดียวกับปุ๋ยเคมีประเภทอื่น แต่ปุ๋ยออสโมโค้ท จะมีเม็ดเป็นสีเหลือง เคลือบด้วยเรซินธรรมชาติ


คุณสมบติของปุ๋ยออสโมโค้ท

ปุ๋ยออสโมโค้ท ปุ๋ยละลายช้า

  • เป็นปุ๋ยเคมีประเภทหนึ่ง
  • ลักษณะเหมือนปุ๋ยเม็ดทั่วไป แต่จะมีสีเหลือง
  • ปุ๋ยที่มีการเคลือบเรซินธรรมชาติ
  • มีสูตร 3 เดือน หรือ 6 เดือนให้เลือก โดยจะมีปลดปล่อยธาตุอาหารต่อเนื่องนาน 3 หรือ 6 เดือนขึ้นอยู่กับสูตรที่เลือก โดยจะใช้น้ำเป็นตัวซึมเข้าถึงชั้นในของเม็ดปุ๋ย
  • มีสูตรของอาหารของพืชต่างกัน เช่น สูตร 13-13-13 หรือ 12-25-6 เป็นต้น
  • รองรับการใส่ในพืชทุกชนิด ทั้งนี้ควรเลือกสูตรให้เหมาะสมด้วย 

วิธีการใส่ปุ๋ยออสโมโค้ท

สามารถใส่ปุ๋ยผสมกับวัสดุปลูกได้ แต่ต้องให้เหมาะกับปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากจนเกินไป เช่น ใส่ปุ๋ย 2 กิโลกรัมต่อวัสดุปลูก 1 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น  นอกจากนี้ อาจใส่ตามขนาดของกระถางก็ได้ โดยมีอัตราส่วนประมาณดังนี้
  • กระถาง 5 นิ้ว ใส่ปุ๋ยประมาณ 1 ช้อนชา
  • กระถาง 10 นิ้ว ใส่ปุ๋ยประมาณ 2 ช้อนชา
  • กระถาง 20 นิ้ว ใส่ปุ๋ยประมาณ 4 ช้อนชา

ข้อสังเกตว่าปุ๋ยหมดสารอาหาร

ปุ๋ยออสโมโค้ทจะมีเม็ดใส และมีน้ำอยู่ภายใน ซึ่งเป็นอาการบ่งบอกว่า ธาตุอาหารในปุ๋ยได้ถูกปลดปล่อยออกหมดไป และจะสลายตัวไปเองโดยธรรมชาติ และไม่ทำให้ดินแข็ง

สนนราคาของปุ๋ยออสโมโค้ท 1 กิโลกรัมจะมีราคาประมาณเกือบ 200 บาท ซึ่งถ้าเทียบกับปุ๋ยคอกในปริมาณที่เท่ากัน ราคาของปุ๋ยออสโมโค้ทจะแพงกว่ากันมาก

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts