ซานาดู ไม้ใบ ใบสวย

ไม้ใบยอดนิยม

ต้นซานาดูซานาดู เป็นไม้ในสกุลฟิโลเดนดรอน ต้นกำหนดอยู่ที่ประเทศในแถบอเมริกาใต้ มีใบสวยงามอมตะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้าน หรือตามโรงแรม รวมทั้งนิยมตัดใบเพื่อนำไปปักแจกัน หรือแซมช่อดอกไม้ สามารถอยู่ได้นาน เป็นไม้ร่ม สามารถปลูกในที่รำไรได้ดี แถมยังเป็นไม้เศรษกิจ ใครสนใจก็สามารถปลูกและตัดใบขายได้อีกด้วย


ลักษณะของต้นซานาดู


ใบหยักเป็นแฉก มีก้านใบยาวสีเขียวตลอดก้าน  บางชนิดมีใบคล้ายรูปหัวใจ คล้ายใบบอน ลักษณะของต้นจะเป็นเถาและเลื้อยไปทางวัสดุที่เกาะอยู่  ดอกมีลักษณะคล้ายดอกใบหน้าวัว โดยจะมีกาบหุ้มเช่นเดียวกัน

วิธีปลูกต้นซานาดู

ใบต้นซานาดู

สามารถปลูกได้โดยใช้ดินเล็กน้อย และเน้นกากมพะพร้าวสับเพื่อให้มีความชื้นเกาะอยู่ตลอดเวลา สามารถปลูกได้ดีในที่ร่ม หรือใต้ต้นไม้ใหญ่  อาจใช้ไม้ไผ่ปักเพื่อให้รากยึด สามารถปลูกได้ดีในกระถางเช่นกัน แต่แนะนำว่า ควรเป็นกระถางดินเผาจะดีกว่า ทั้งนี้เพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้นได้ดีกว่ากระถางพลาสติก

วิธีขยายพันธุ์ต้นซานาดู

สามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยวิธีการแยกหน่อ หรือปักชำยอด


Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts