ต้นเข็มแคระ

กลุ่ม: ไม้พุ่ม ขนาดเล็ก

ต้นเข็มแคระ
คนไทยรู้จักต้นเข็มเป็นอย่างดี เพราะมีความเชื่อของการปลูกเข็มว่า จะทำให้ลูกหลายมีปัญญา ฉลาด แหลมคมเหมือนดังเข็ม ทำให้มีการปลูกเข็มตามรั้วบ้าน หรือปลูกในกระถางแล้วแต่ความต้องการ ต้นเข็มแคระจะให้ดอกค่อนข้างเป็นจำนวนมาก แถมยังออกดอกได้ตลอดปี แต่เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตช้า ขนาดของต้นเข็มแคระเท่าที่เห็นความสูงประมาณ 1 ฟุต

  • ดอกต้นเข็มแคระ จะเป็นพุ่ม คล้ายดอกของต้นเข็มทั่วไป ที่เห็นมีดอกสีชมพู และขาว 
  • การขยายพันธุ์ นิยมปักชำ เป็นหลัก
  • ระดับความง่ายในการเลี้ยง 4/5

ต้นเข็มแคระดอกสีชมพู มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เข็มพิษณุโลกชมพู


วัสดุปลูกต้นเข็มแคระ

ดินร่วน ผสมกับมะพร้าวสับ แนะนำให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 แทนการใช้ปุ๋ยคอก เพราะกรณีดินเค็ม ทำให้ต้นเข็มแคระ ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร สามารถปลูกลงในกระถางเพื่อเป็นไม้ประดับวางตามจุดต่างๆ ในบ้านได้  แต่ควรทราบต้นเข็มเป็นไม้ที่ชอบแดด ดังนั้น ถ้าอยากจะได้เห็นดอก ก็ควรให้ต้นเข็มได้รับแดดมากพอในแต่ละวัน

ข้อควรทราบ ต้นเข็ม เป็นไม้ที่ทนและอึดมาก สามารถอยู่และเจริญเติบโตได้ แม้จะอยู่ในน้ำขังหลายๆ วัน ดังนั้น กรณีมีปัญหาน้ำท่วม ก็สบายใจได้ในระดับหนึ่ง

ดอกของต้นเข็มแคระสีต่างๆ

วิธีขยายพันธุ์ต้นเข็มแคระ

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการปักชำ เช่นเดียวกับต้นเข็มแคระต้นปกติ  เคยทดสอบด้วยตัวเอง โดยการตัดกิ่งที่ไม่อ่อน (กิ่งมีสีเขียว) ไม่แก่เกินไป (กิ่งสีน้ำตาลอ่อน) มาแช่น้ำ ประมาณไม่เกิน 1 เดือน ก็จะเห็นรากอ่อนเกิดขึ้นมา พอรากยาวถึงระดับหนึ่ง ก็สามารถนำไปปลูกลงดินได้เลย

ไอเดียตกแต่งบ้าน

คนส่วนใหญ่นิยมนำมาประดับเป็นไม้พุ่ม ประดับสวน สามารถเลี้ยงในกระถางได้ กรณีไม่มีพื้นที่หรือต้องการย้ายบ่อยๆ  ต้นเข็มแคระเป็นไม้ที่ต้องการแสงแดด ปลูกกลางแจ้งได้ดี 

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts