ต้นชาฮกเกี้ยน

ไม้ใบเล็กสีเขียวเป็นมัน นิยมทำเป็นรั้ว

ดอกของต้นชาฮกเกี้ยนต้นชาฮกเกี้ยน เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก แต่แน่น ลักษณะเด่นจะมีกิ่งก้านมากมาย ทำให้มีคนคิดนำมาตัดแต่งเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ใบสีเขียวเข้ม หนา ลำต้นสูงประมาณ 2 เมตร นิยมปลูกเพื่อทำเป็นกำแพงต้นไม้ หรือจะตัดแต่งและทำเป็นต้นบอนไซได้อีกด้วย


  • ดอกมีสีขาวเป็นกระจุก ออกตามซอกใบ และผลกลมสีส้มแดง ภายในมี 4 เมล็ด
  • ขนายพันธุ์ด้วยการ ปักชำและการเพาะเมล็ด
  • ระดับความง่ายในการปลูก 4/5 

ชื่อเรียกอื่นๆ ของต้นชาฮกเกี้ยน ได้แก่  ชาดัดใบมัน / ข่อยจีน / ชาญวน / ชาญี่ปุ่น  เป็นต้น

วิธีปลูกต้นชาฮกเกี้ยน

สามารถปลูกได้ด้วยดินร่วน ระบายน้ำได้ ผสมดิน 2 ส่วน ปุ๋ยคอก 1 ส่วน ผสมให้เข้ากันก่อนปลูก ส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้รั้ว ทำเป็นกำแพงต้นไม้

วิธีการขยายพันธุ์ต้นชาฮกเกี้ยน

สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการแยกตอนหรือปักชำกิ่ง

ไอเดียประดับบ้าน

ต้นชาฮกเกี้ยนเหมาะสำหรับการทำรั้วต้นไม้ หรือจะนำมาตกแต่งเป็นรูปต่างๆ สำหรับประดับสวนก็ยิ่งทำให้สวนของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts