ต้นไทร

ไม้ใหญ่ ให้ความร่มรื่น

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ เป็นต้นไม้ที่อาจหาดูไม่ได้ง่ายนัก มีความสูงได้ถึง 20 เมตร เป็นไม้พุ่มที่แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทีบเป็นส่วนใหญ่ "จุดเด่นของต้นไทร" คือ มีรากอากาศ ห้อยลงมาจากกิ่งก้าน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่สลับกัน ดอกออกเป็นช่อ ตามซอกใบ มีรูปร่างของดอกคล้ายผล


รากอากาศของต้นไทร

คนไทยโบราณ นิยมปลูกต้นไทร เพื่อเป็นไม้ให้ความร่มรื่น ยังมีความเชื่ออีกว่า ต้นไทรมีเทพารักษ์คอยคุ้มครองผู้ปลูก ให้มีความร่มเย็น และที่สำคัญ ต้นไทรสายพันธุ์ "ไทรย้อยใบแหลม" เป็นไม้ประจำจังหวัด กรุงเทพมหานคร

สรรพคุณของต้นไทร

  • รากอากาศ ใช้ขับปัสสาวะ 
  • แก้ไตพิการ แก้กษัย 


ใบของต้นไทร

ต้นไทร


วิธีปลูกต้นไทร

สามารถปลูกลงกระถางได้ แต่ควรใช้กระถางอย่างน้อย 12 นิ้วขึ้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ต้นไทร สามารถเจริญเติบโตได้ และสามารถนำมาตัดแต่งเป็นพุ่มตามต้องการได้ ส่วนปุ๋ย สามารถใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก แต่ถ้าปลูกลงดิน ควรมีพื้นที่ที่กว้างพอสมควร เพราะเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้เร็ว และอาจแตกกิ่งก้านมากมาย ดังนั้น จำเป็นจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งด้วยเช่นกัน


วิธีขยายพันธุ์ต้นไทร

ขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ด หรือการตอนกิ่ง


Comments

Popular Posts