• ต้นไม้ดูดสารพิษ
  โดยปกติ ไม้ทั่วไปก็ทำหน้าที่ฟอกอากาศโดยการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซต์ให้เป็นออกซิเจนในเวลากลางวัน แต่ต้นไม้บางชนิด ยังสามารถช่วยดูสารพิษอื่นๆ เพื่อช่วยให้ทำให้อากาศบริสุทธิ์มากขึ้นได้อีกด้วย
 • ไม้มีพิษ
  ไม้บางชนิด อาจมีสารพิษที่ก่อให้เกิดความระคายเคือง หรือถ้ารับประทานเข้าไปเกินอัตรา อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงเสียชีวิตได้เช่นกัน สารพิษส่วนใหญ่ของต้นไม้ มักมาจาก "น้ำยางสีขาว"
 • สมุนไพร
  ไม้บางชนิดสามารถใช้สำหรับทำเป็นอาหารรับประทานได้ แต่ก็มีไม้บางชนิดสามารถใช้เป็น "ยา" หรือที่เราเรียกว่า "สมุนไพร" รักษาโรคต่างๆ ได้มากมาย
 • ว่าน
  คือชื่อไม้ที่ใช้เรียกไม้ที่มีหัวเป็นสำคัญ บางชนิดอาจไม่มีหัว ว่านส่วนใหญ่สามารถใช้ทำเป็นยารักษาโรคได้ นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อในเรื่องของการใช้ว่าน ว่าช่วยให้อยู่ยงคงกระพัน รวมทั้งบางชนิดยังมีเรื่องของเมตตามหานิยมและปลูกเพื่อเป็นสิริมงคล
 • ไม้มงคล
  หมายถึงไม้ที่ปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคล
 • ไม้ดอกหอม
  ไม้ทั่วไป แต่ดอกมีความพิเศษคือ ดอกมีกลิ่นหอม
 • ไม้ใบหอม
  ไม้ทั่วไป ที่มีลักษณะเด่นคือ ใบมีกลิ่นหอม
 • ไม้ปลูกในสำนักงาน
  ไม้ที่สามารถปลูกได้ในสำนักงาน ส่วนใหญ่เป็นไม้ร่ม