ยูโฟเบียทริโกน่า (ไตรโกน่า)

ผมไม่ใช่แคคตัส

ยูโฟเบียทริโกน่าแตกหน่อ

อีกหนึ่งสายพันธุ์ของไม้อวบน้ำที่มีหนาม มีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันกันแคคตัสหรือกระบองเพชร รวมถึงลักษณะการเลี้ยงดู การมีหลักการเดียวกันกับแคคตัสเช่นกัน แต่ด้วยลักษณะของลำต้นที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสายพันธุ์ย่อย ก็ทำให้เป็นอีกหนึ่งไม้อวบน้ำที่น่าปลูก

ยูโฟเบียทริโกน่า (บางคนก็เรียก ยูโฟเบียไตรโกน่า) คือชื่อที่เรียกทับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นั่นคือ Euphorbia Trigona เป็นไม้ที่มาจากประเทศ แอฟริกันกลาง ส่วนชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ African Milk Tree, Cathedral Cactus, Abyssinian euphorbia หรือ High chaparall 

ต้นยูโฟเบียทริโกน่าในกระถาง

ยูโฟเบีย ทริโกน่าที่กำลังแนะนำอยู่นี้ เป็นไม้ที่มีลักษณะลำต้นตรง มีใบเล็กบริเวณขอบขอลำต้นและมีขนามแซมอยู่ อีกสายพันธุ์ด่าง ที่เรียกด่าง ก็เพราะไม่ได้แค่มีสีเขียวเพียงสีเดียว แต่กลับมีสีเหลืองแทรกระหว่างสีเขียว ทำให้เป็นไม้ที่ดูสวยงาม โดดเด่นก็ทั่วไป คนไทยบางคนก็เรียก "ยูโฟเบียด่างเหลืองเขียว" ซึ่งก็เป็นชื่อที่ทำให้จำได้ง่ายดี

วิธีปลูกยูโฟเบีย ทริโกน่า

สามารถปลูกได้ด้วยด้วยดินแคคตัสทั่วไป เรียกว่า ปลูกแบบผสมผสานกับแคคตัสทั่วไปได้เลย หรือแม้กระทั่งการรดน้ำ ก็สามารถใช้หลักการเดียวกันได้ คือ รดเมื่อดินแห้ง เพราะถ้าให้น้ำมากไป ก็อาจทำให้รากเน่าได้เช่นกัน เป็นไม้ชอบแดด สามารถโดนแดดได้ตลอดวัน

วิธีขยายพันธุ์ยูโฟเบีย ทริโกน่า

การขยายพันธุ์สามารถใช้วิธีแยกหน่อ หรือถ้าลำต้นสูงเกินไป ดูเกะกะ ไม่สวยงามเหมือนต้นตอนที่ยังเล็ก เราสามารถตัดลำต้นและนำไปล่อรากได้เช่นเดียวกับแคคตัสทั่วไป การตัดก็เพียงใช้มีดคมๆ เฉือนให้ขาดภายในครั้งเดียว (อย่าพยายามทำแบบเลื่อยไม้) เพราะทำให้ต้นช้ำได้


Post a Comment

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า

Recent Posts