แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้ว

แคคตัสช้าง

สำหรับแคคตัสที่ผมกำลังจะมาแนะนำคราวนี้ ถือได้ว่าเป็นแคคตัสที่มีหนามเช่นเดียวกับต้นอื่นๆ แต่มีความโดดเด่นในส่วนของความนูนของแต่ละพูของลำต้น ส่วนหนามก็ดูแข็งแรงไม่แพ้กัน ลำต้นมีสีเขียวเข้ม และมีความมันวาว แตกต่างจากแคคตัสทั่วไป

แคคตัสช้าง บางคนก็เรียกแคคตัส งาช้าง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Coryphantha

ลักษณะของแคคตัสช้าง

หนามของแคคตัสช้าง

นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว แคคตัสช้าง ยังมีความพิเศษในส่วนของราก ที่จะมีลักษณะเป็นโขด คล้ายกับต้นโสม ส่วนดอกของแคคตัสช้าง จะออกบริเวณส่วนยอด และดอกจะมีสีเหลือง

วิธีปลูกแคคตัสช้าง

ความที่แคคตัสช้าง ชอบดินโปร่งอากาศ ระบายน้ำได้ดี เช่นเดียวกับแคคตัสสายพันธุ์อื่น จึงไม่เป็นการยุ่งยากในการที่จะเลี้ยงแคคตัสช้าง ร่วมกันแคคตัสอื่นๆ ดินก็สามารถใช้ร่วมกันได้ ส่วนการรดน้ำ ก็รดสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งก็เพียงพอ ขึ้นกับสภาพอากาศ 

แต่มีข้อควรระวังนิดหน่อย ปกติแล้ว แคคตัสช้าง จะมีขนปกปุยบริเวณตามตุ่มหนาม ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการรดน้ำโดน เพราะอาจทำให้ขนสกปรก ทำให้ดำ ดูไม่สวยงามได้

วิธีขยายพันธุ์แคคตัสช้าง  สามารถขยายพันธุ์ได้ดีด้วยวิธีการเพาะปลูกจากเมล็ด รวมทั้งแคคตัสช้าง ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ให้หน่อได้ง่ายเช่นกัน พอหน่อโตประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางสัก 1 เซ็นติเมตรขึ้นไป ค่อยแกะและแยกออกไปปลูกต่อไป ยิ่งใหญ่ยิ่งมั่นใจได้ว่า จะมีเปอร์เซ็นต์รอดสูงกว่า