Header Ads

ต้นชวนชม ไม้อวบน้ำน่าปลูก

ชวนชม เป็นต้นไม้อวบน้ำอีกประเภทหนึ่ง นอกเหนือจากต้นตะบองเพชร เป็นต้นไม้ที่มีต้นกำเนิดจากแอฟริกา ชอบแดด ไม่ชอบน้ำ ดังนั้นวัสดุในการปลูก จะต้องระบายน้ำได้ดี  อย่างเช่น ดินที่ผสมใบก้ามปู มะพร้าวสับ เป็นต้น จุดโดดเด่นของชวนชม น่าจะเป็นเรื่องของรูปร่าง ที่สามารถปรับแต่งได้ และดอกที่มีสีสรรสวยงาม

วิธีการปลูกต้นชวนชม

เมล็ดชวนชม
เมล็ดพันธุ์ชวนชมเมล็ดพันธุ์ชวนชม


ต้นชวนชม
ต้นชวนชมในกระถางขนาดเล็ก


จากประสบการณ์การปลูกชวนชม จะใช้วิธีเพาะจากเมล็ด ซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยาก แค่หาซื้อเมล็ดพันธุ์จากแหล่งจำหน่าย หรืออาจไปหาขอจากบ้านที่มีการปลูกชวนชม ลักษณะของเมล็ดจะเป็แท่งยาวประมาณ 1 เซ็นติเมตร สำหรับวัสดุในการเพาะก็เหมือนกับต้นไม้ทั่วไป คือ กากมะพร้าวสับแบบร่อนให้เหลือแบบละเอียด ผสมกับดินร่วนที่ร่อนให้เหลือเฉพาะเม็ดเล็กๆ เช่นเดียวกันกับกากมะพร้าว ผสมกัน รดน้ำให้ชุ่ม

  1. นำวัสดุปลูกใส่กระถาง
  2. รดน้ำให้ชุ่ม ครั้งหนึ่งก่อน
  3. กรณีปลูกครั้งละเมล็ดก็ใช้กิ่งไม้ขนาดเล็ก ขุดหลุม ลึกสักครึ่งเซ็นติเมตร
  4. ฝังเมล็ดชวนชม
  5. รดน้ำให้ชุ่มอีกครั้ง อย่างเบาๆ
  6. วางกระถางในที่ร่ม
  7. รดน้ำวันละครั้ง หรือมากกว่า ขึ้นกับความชุ่มชื้นของดิน ถ้าแห้งอาจต้องรดน้ำเพิ่ม
  8. ไม่เกิน 1-2 อาทิตย์ ก็จะเห็นต้นอ่อนชวนชม โผล่จากดิน
  9. จากนั้นก็ดูแลน้ำให้ดี จนกระทั่งต้นโตสักประมาณ 2-3 นิ้วก็แยกต้นไปปลูกได้เลย

จากประสบการณ์การเพาะพันธุ์ชวนชมด้วยเมล็ด จะประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก เรียกว่า เมล็ดเติบโตได้เกือบทุกเมล็ดก็ว่าได้ อาจเป็นเพาะได้เมล็ดพันธุ์ที่ค่อนข้างใหม่

ต้นชวนชมอายุหลายปี


ความยากของการปลูกต้นชวนชม น่าจะเป็นเรื่องของการปลูกอย่างไรให้ได้รูปทรงสวยงามมากกว่า

วิธีทำให้ชวนชมออกดอก

ดอกของต้นชวนชม

ตามคำโบราณที่สั่งสอนมา ต้นไม้จะออกดอกให้ผล ก็ต่อเมื่อต้นไม้โตเต็มที่ หรือไม่ก็รู้สึกว่าตัวเองใกล้จะตาย จึงพยายามออกดอก ออกผลเพื่อเป็นการแพร่พันธุ์  สำหรับต้นชวนชม ให้ใช้วิธีอดน้ำสัก 15-20 วัน รอจนกระทั่งเห็นพุ่มโผล่ออกมา จึงค่อยให้น้ำและปุ๋ยเพื่อบำรุง

No comments

ใส่คำแนะนำในส่วนนี้ได้เลยค่ะ